Άνεργοι - Μεσσηνία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άνεργοι - Μεσσηνία

Equivalent terms

Άνεργοι - Μεσσηνία

Σχετικοί όροι

Άνεργοι - Μεσσηνία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άνεργοι - Μεσσηνία

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) -Τ.Υ. Καλαμάτας

 • GRGSA-MES ADM049.04
 • Αρχείο
 • 1952-2000
 1. Μητρώο εργοδοτών από 1968-1979
 2. Μισθοδοτικές καταστάσεις επιχ. LEVIS
 3. Βιβλίο αναστολών επιδότησης από Ιαν. 1995 έως Ιούνιο 1999
 4. Βιβλίο επιδοτούμενων ΔΛΟΕΜ από α/α 3300001 έως 3303187
 5. Βιβλίο επιδοτούμενων ΔΛΟΕΜ από α/α 3303188 έως 3311502
 6. βιβλίο κίνησης επιταγών οικογενειακού επιδόματος ΔΛΟΕΜ από 2-6-1995 έως 27-9-2000
 7. Μητρώο αποφοίτων ενδ/κής σχολής επαγγ. κατάρτισης «Κλωστήρια Μεσσηνίας ΑΕ» Αφοί Κ. Μανούσου ΟΕ.
 8. Μαθητολόγιο ΟΑΕΔ Υ.Ν. Μεσσηνίας ενδ/κής σχολής επαγγ. κατάρτισης «Κλωστήρια Μεσσηνίας ΑΕ» αφοί Κ. Μανούσου ΟΕ.
 9. Μητρώο αρρένων ταμείου ανεργίας από 1952 έως 1957
 10. Βιβλίο επιδοτούμενων ανέργων από 1962 έως 1966
 11. Βιβλίο επιδοτούμενων ανέργων από 1966 έως 1973

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) -Τ.Υ. Καλαμάτας