Αιχμάλωτοι - 19ος αι.

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αιχμάλωτοι - 19ος αι.

Αντίστοιχοι όροι

Αιχμάλωτοι - 19ος αι.

Σχετικοί όροι

Αιχμάλωτοι - 19ος αι.

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αιχμάλωτοι - 19ος αι.

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Τουρκικά έγγραφα Νάκων

  • Τ 2 (πρώην Τ 21-94)
  • Αρχείο
  • 1744 - 1823 (αλλά κυρίως από το 1790 και μετά)

Φιρμάνι προς το μουχαφίζη του Ευρίπου (1744)· χοτζέτια, ταπιά κι άλλοι τίτλοι διαφόρων κτημάτων στη Λειβαδιά, στην Κάπραινα και αλλού στη Βοιωτία και στη Λοκρίδα· διάφορα έγγραφα για μισθώσεις τσιφλικιών ή μουκατάδων κλπ. στις ίδιες περιοχές· ναυλοσύμφωνο του 1806 και δανειακές συμφωνίες των προκρίτων της Λειβαδιάς· έκκληση «χαρεμιού» για ανταλλαγή αιχμαλώτων (1822) και 4 έγγραφα του 1823 (ίσως από την Εύβοια)· επίσης λίγα έγγραφα για υποθέσεις Τούρκων στις περιοχές Κρατόβου, Κουμανόβου κλπ.

Νάκου, οικογένεια