Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Equivalent terms

Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Σχετικοί όροι

Άλωση της Κωνσταντινούπολης

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άλωση της Κωνσταντινούπολης

1 results directly related Exclude narrower terms

"Νομοκάνων" Μανουήλ Μαλαξού (Χφ172)

  • GRGSA-CA- MAN026.01
  • Αρχείο
  • τέλη 16ου αιώνα -αρχές 17ου αιώνα

Κώδικας που περιέχει το έργο του Μανουήλ του Μαλαξού "Νομοκάνων" σε απλή γλώσσα. Προς το τέλος του χειρογράφου υπάρχει αντίγραφο του έργου "Βραχύ Χρονικόν" του Γεωργίου Σφραντζή.