Αερολιμένες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αερολιμένες

Equivalent terms

Αερολιμένες

 • UF Αεροδρόμια

Σχετικοί όροι

Αερολιμένες

25 Αρχειακή περιγραφή results for Αερολιμένες

25 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αεροπορικής Βάσης Σέδες

 • ADM144
 • Αρχείο
 • 1947 - 1955

Φάκελοι γενικού περιεχομένου των ετών 1947-1955. Τρεις φάκελοι με αρχειακό υλικό (εγκύκλιοι, οδηγίες, ένορκες διοικητικές εξετάσεις, έγγραφα οικοδομικού συνεταιρισμού αξιωματικών Αεροπορίας, εντάλματα προφυλακίσεων κ.ά.) της Δνσης Αεροπ. Δικαιοσύνης της Αεροπορικής Βάσης Σέδες των ετών 1950-1955.

Αεροπορική βάση Σέδες

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES ADM060.01
 • Αρχείο
 • 1987-2010

έγγραφα σχετικά με εκτέλεση έργων (επέκταση αερολιμένα, κόμβο στην είσοδο, ηλεκτροφωτισμό δρόμου κ.ά.)

Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς

 • ADM044
 • Αρχείο
 • 1971 - 1977

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώα μισθοδοσίας, πίνακες εσόδων, πίνακες μονίμων υπαλλήλων. Αερολιμενικά θέματα και οδηγίες αεροπορικής εκμετάλλευσης, οδηγίες κίνησης και ελέγχου, μηνιαίες και ετήσιες στατιστικές αεροπορικής κίνησης, εναέρια κυκλοφορία, συντήρηση αερολιμένος, δημόσιες σχέσεις.

Κρατικός αερολιμένας Καστοριάς

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένος Σάμου

 • Αρχείο
 • 1962-1982

Φάκελοι αεροπορικών ατυχημάτων, μετεωρολογικών εξυπηρετήσεων, διοικητικών θεμάτων, αερολιμενικού ελέγχου, πυρασφάλειας, αεροπορικών εκμεταλλεύσεων, σχέδια εξερχομένων εγγράφων.

Κρατικός Αερολιμένας Σάμου

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Α/Δ Αράξου

 • GR GRGSA-ACH ADM047.01
 • Αρχείο
 • 2004-2005

Το αρχείο αποτελείται από διοικητικά έγγραφα σχετικά με επιβολή ποινών, προαγωγές, φοίτηση αξιωματικών στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, συμβάσεις εργασίας εποχικού προσωπικού.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Α/Δ Αράξου

Αρχείο Τμήματος Υποστήριξης Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης

 • ADM009
 • Αρχείο
 • 1982-2000

Έγγραφα για ενημέρωση βολών, μηνιαίες καταστάσεις εκμετάλλευσης οχημάτων του αερολιμένα, φάκελος εκτάκτων δρομολόγιων, μηνιαία δελτία, φάκελος εισερχομένων της Διεύθυνσης Διοικητικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Υποστήριξης

Αρχείο Τμήματος Υποστήριξης Κρατικού Αερολιμένα Σκιάθου

 • GRGSA-CA- ADM214.01
 • Αρχείο
 • 1989

Αλληλογραφία Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με τον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου για θέματα προσωπικού και σχεδιασμού λειτουργίας του αεροδρομίου.

Κρατικός Αερολιμένας Σκιάθου, Τμήμα Υποστήριξης

Συλλογές Ντίνας Συκουτρή Ανδρειωμένου

 • GR COL008.09
 • Αρχείο
 • 1947 - 1971
 1. «Νήσος Σύρος Προκαταρκτική Έκθεσις δημιουργίας αεροδρομίου Ερμουπόλεως» Νεώριον Σύρου Α.Ε. , Ερμής Γενικαί Κατασκευαί Α.Ε…., 1970, Αθήνα
 2. Νήσος Σύρος, Οριστική μελέτη εξωτερικών λιμενικών έργων λιμένος Ερμουπόλεως » Κατασκευή Νοτίου Μώλου ,1. Λιμενικόν Ταμείον Σύρου. ΑΔΚ. Απρ. 1971. Αθήνα
 3. Τόμος 2. Απρίλιος 1971
 4. «Η μέρα των ανοικτών θυρών, 16 Μαΐου 1971. Πώς γεννήθηκε η πόλις μας» Δήμος Ερμουπόλεως. Σελ. 4
 5. «Ειδικό πρόγραμμα αναπτύξεως Νομού Κυκλάδων» Υπ. Συντονισμού. Αθήνα 1979. Σελ. 248
 6. Δίπλωμα νυκτερινής Σχολής Μηχανικών Σύρου κ.α. των Αντωνίου και Δημητρίου Καζαντζάκη

Συκουτρή-Ανδρειωμένου, Ντίνα