Αερολιμένες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αερολιμένες

Αντίστοιχοι όροι

Αερολιμένες

  • UF Αεροδρόμια

Σχετικοί όροι

Αερολιμένες

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αερολιμένες

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος Υποστήριξης Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης

  • ADM009
  • Αρχείο
  • 1982-2000

Έγγραφα για ενημέρωση βολών, μηνιαίες καταστάσεις εκμετάλλευσης οχημάτων του αερολιμένα, φάκελος εκτάκτων δρομολόγιων, μηνιαία δελτία, φάκελος εισερχομένων της Διεύθυνσης Διοικητικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Υποστήριξης

Αρχείο Τμήματος Υποστήριξης Κρατικού Αερολιμένα Σκιάθου

  • GRGSA-CA- ADM214.01
  • Αρχείο
  • 1989

Αλληλογραφία Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με τον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου για θέματα προσωπικού και σχεδιασμού λειτουργίας του αεροδρομίου.

Κρατικός Αερολιμένας Σκιάθου, Τμήμα Υποστήριξης