Αερολιμένες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αερολιμένες

Equivalent terms

Αερολιμένες

 • UF Αεροδρόμια

Σχετικοί όροι

Αερολιμένες

40 Αρχειακή περιγραφή results for Αερολιμένες

40 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αερολιμένος Μήλου

 • GRGSA-NAX ADM.9
 • Αρχείο
 • 1969-2017

Περί προγράμματος ασφαλείας, Διακίνηση αλληλογραφίας, Δυσεπίλυτα, Δικαιώματα επιβατών, Αλληλογραφία σχετική με emergency plan, Μετεωρολογική εξυπηρέτηση, Σχέδια πτήσης, Έντυπα 458/634, Θέματα εναέριας κυκλοφορίας, Οργάνωση ΥΠΑ κ.ά.

Κρατικός Αερολιμένας Μήλου

Αρχείο Αεροπορικής Βάσης Σέδες

 • GRGSA-IAM- ADM144
 • Αρχείο
 • 1947 - 1955

Φάκελοι γενικού περιεχομένου των ετών 1947-1955. Τρεις φάκελοι με αρχειακό υλικό (εγκύκλιοι, οδηγίες, ένορκες διοικητικές εξετάσεις, έγγραφα οικοδομικού συνεταιρισμού αξιωματικών Αεροπορίας, εντάλματα προφυλακίσεων κ.ά.) της Δνσης Αεροπ. Δικαιοσύνης της Αεροπορικής Βάσης Σέδες των ετών 1950-1955.

Αεροπορική βάση Σέδες

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Κέρκυρας

 • GRGSA-KER ADM.7.1, 7.2, 7.3
 • Αρχείο
 • 1974-2008

Στατιστικές κίνησης αεροσκαφών, αναφορές, μετακινήσεις υπαλλήλων, ελικοδρόμια Οθωνών, Παξών, εγκρίσεις ναυλωμένων πτήσεων, εγκρίσεις μεταφοράς επιβατών, κινήσεις ξένων αεροσκαφών, αποστολές απογραφικών στοιχείων, άγρα πελατών, ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένων, έκτακτα μέτρα ασφαλείας, Σύνοδος Κορυφής Κέρκυρας 1994.

Κρατικός Αερολιμένας Κέρκυρας

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καλαμάτας

 • GRGSA-MES ADM060.01
 • Αρχείο
 • 1987-2010

έγγραφα σχετικά με εκτέλεση έργων (επέκταση αερολιμένα, κόμβο στην είσοδο, ηλεκτροφωτισμό δρόμου κ.ά.)

Κρατικός Αερολιμένας Καλαμάτας

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς

 • GRGSA-IAM- ADM044
 • Αρχείο
 • 1971 - 1977

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, μητρώα μισθοδοσίας, πίνακες εσόδων, πίνακες μονίμων υπαλλήλων. Αερολιμενικά θέματα και οδηγίες αεροπορικής εκμετάλλευσης, οδηγίες κίνησης και ελέγχου, μηνιαίες και ετήσιες στατιστικές αεροπορικής κίνησης, εναέρια κυκλοφορία, συντήρηση αερολιμένος, δημόσιες σχέσεις.

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς "Αριστοτέλης"

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς "Αριστοτέλης"

 • GRGSA-KAS ADM. 5.10
 • Αρχείο
 • 2008-2010

Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης. Προγράμματα εργασίας προσωπικού. Λειτουργία αερολιμένα. Θέματα προϊσταμένου οργανικών μονάδων ΥΠΑ. Εκθέσεις. Τεχνικά Οικονομικά θέματα. Αποφάσεις. Εξοπλισμός. Συμφωνίες. Εκθέσεις λειτουργικών- τεχνικών - οικονομικών επιθεωρήσεων. Συντήρηση αερολιμένα. Μικροέργα. Αερολιμενικά θέματα. Καταστάσεις εσόδων. Δαπάνες. Καταστάσεις Αεροπορικής κίνησης. Νηολόγια. Κανονισμοί. Ραδιοβοηθήματα. Πτυχία. Άδειες.

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς "Αριστοτέλης"

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς "Αριστοτέλης"

 • GRGSA-KAS ADM. 5.2
 • Αρχείο
 • 2000-2001

Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης. Προγράμματα εργασίας προσωπικού. Λειτουργία αερολιμένα. Θέματα προϊσταμένου οργανικών μονάδων ΥΠΑ. Εκθέσεις. Τεχνικά Οικονομικά θέματα. Αποφάσεις. Εξοπλισμός. Συμφωνίες. Εκθέσεις λειτουργικών- τεχνικών - οικονομικών επιθεωρήσεων. Συντήρηση αερολιμένα. Μικροέργα. Αερολιμενικά θέματα. Καταστάσεις εσόδων. Δαπάνες. Καταστάσεις Αεροπορικής κίνησης. Νηολόγια. Κανονισμοί. Ραδιοβοηθήματα. Πτυχία. Άδειες.

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς "Αριστοτέλης"

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς "Αριστοτέλης"

 • GRGSA-KAS ADM. 5.7
 • Αρχείο
 • 2006-2008

Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης. Προγράμματα εργασίας προσωπικού. Λειτουργία αερολιμένα. Θέματα προϊσταμένου οργανικών μονάδων ΥΠΑ. Εκθέσεις. Τεχνικά Οικονομικά θέματα. Αποφάσεις. Εξοπλισμός. Συμφωνίες. Εκθέσεις λειτουργικών- τεχνικών - οικονομικών επιθεωρήσεων. Συντήρηση αερολιμένα. Μικροέργα. Αερολιμενικά θέματα. Καταστάσεις εσόδων. Δαπάνες. Καταστάσεις Αεροπορικής κίνησης. Νηολόγια. Κανονισμοί. Ραδιοβοηθήματα. Πτυχία. Άδειες.

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς "Αριστοτέλης"

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς "Αριστοτέλης"

 • GRGSA-KAS ADM. 5.9
 • Αρχείο
 • 2007-2009

Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης. Προγράμματα εργασίας προσωπικού. Λειτουργία αερολιμένα. Θέματα προϊσταμένου οργανικών μονάδων ΥΠΑ. Εκθέσεις. Τεχνικά Οικονομικά θέματα. Αποφάσεις. Εξοπλισμός. Συμφωνίες. Εκθέσεις λειτουργικών- τεχνικών - οικονομικών επιθεωρήσεων. Συντήρηση αερολιμένα. Μικροέργα. Αερολιμενικά θέματα. Καταστάσεις εσόδων. Δαπάνες. Καταστάσεις Αεροπορικής κίνησης. Νηολόγια. Κανονισμοί. Ραδιοβοηθήματα. Πτυχία. Άδειες.

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς "Αριστοτέλης"

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς "Αριστοτέλης"

 • GRGSA-KAS ADM. 5.11
 • Αρχείο
 • 2010

Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης. Προγράμματα εργασίας προσωπικού. Λειτουργία αερολιμένα. Θέματα προϊσταμένου οργανικών μονάδων ΥΠΑ. Εκθέσεις. Τεχνικά Οικονομικά θέματα. Αποφάσεις. Εξοπλισμός. Συμφωνίες. Εκθέσεις λειτουργικών- τεχνικών - οικονομικών επιθεωρήσεων. Συντήρηση αερολιμένα. Μικροέργα. Αερολιμενικά θέματα. Καταστάσεις εσόδων. Δαπάνες. Καταστάσεις Αεροπορικής κίνησης. Νηολόγια. Κανονισμοί. Ραδιοβοηθήματα. Πτυχία. Άδειες.

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς "Αριστοτέλης"

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς "Αριστοτέλης"

 • GRGSA-KAS ADM. 5.8
 • Αρχείο
 • 2006-2008

Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης. Προγράμματα εργασίας προσωπικού. Λειτουργία αερολιμένα. Θέματα προϊσταμένου οργανικών μονάδων ΥΠΑ. Εκθέσεις. Τεχνικά Οικονομικά θέματα. Αποφάσεις. Εξοπλισμός. Συμφωνίες. Εκθέσεις λειτουργικών- τεχνικών - οικονομικών επιθεωρήσεων. Συντήρηση αερολιμένα. Μικροέργα. Αερολιμενικά θέματα. Καταστάσεις εσόδων. Δαπάνες. Καταστάσεις Αεροπορικής κίνησης. Νηολόγια. Κανονισμοί. Ραδιοβοηθήματα. Πτυχία. Άδειες.

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς "Αριστοτέλης"

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς "Αριστοτέλης"

 • GRGSA-KAS ADM. 5.1
 • Αρχείο
 • 1999-2000

Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης. Προγράμματα εργασίας προσωπικού. Λειτουργία αερολιμένα. Θέματα προϊσταμένου οργανικών μονάδων ΥΠΑ. Εκθέσεις. Τεχνικά Οικονομικά θέματα. Αποφάσεις. Εξοπλισμός. Συμφωνίες. Εκθέσεις λειτουργικών- τεχνικών - οικονομικών επιθεωρήσεων. Συντήρηση αερολιμένα. Μικροέργα. Αερολιμενικά θέματα. Καταστάσεις εσόδων. Δαπάνες. Καταστάσεις Αεροπορικής κίνησης. Νηολόγια. Κανονισμοί. Ραδιοβοηθήματα. Πτυχία. Άδειες.

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς "Αριστοτέλης"

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς "Αριστοτέλης"

 • GRGSA-KAS ADM. 5.4
 • Αρχείο
 • 2002-2004

Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης. Προγράμματα εργασίας προσωπικού. Λειτουργία αερολιμένα. Θέματα προϊσταμένου οργανικών μονάδων ΥΠΑ. Εκθέσεις. Τεχνικά Οικονομικά θέματα. Αποφάσεις. Εξοπλισμός. Συμφωνίες. Εκθέσεις λειτουργικών- τεχνικών - οικονομικών επιθεωρήσεων. Συντήρηση αερολιμένα. Μικροέργα. Αερολιμενικά θέματα. Καταστάσεις εσόδων. Δαπάνες. Καταστάσεις Αεροπορικής κίνησης. Νηολόγια. Κανονισμοί. Ραδιοβοηθήματα. Πτυχία. Άδειες.

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς "Αριστοτέλης"

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς "Αριστοτέλης"

 • GRGSA-KAS ADM. 5.5
 • Αρχείο
 • 2003-2005

Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης. Προγράμματα εργασίας προσωπικού. Λειτουργία αερολιμένα. Θέματα προϊσταμένου οργανικών μονάδων ΥΠΑ. Εκθέσεις. Τεχνικά Οικονομικά θέματα. Αποφάσεις. Εξοπλισμός. Συμφωνίες. Εκθέσεις λειτουργικών- τεχνικών - οικονομικών επιθεωρήσεων. Συντήρηση αερολιμένα. Μικροέργα. Αερολιμενικά θέματα. Καταστάσεις εσόδων. Δαπάνες. Καταστάσεις Αεροπορικής κίνησης. Νηολόγια. Κανονισμοί. Ραδιοβοηθήματα. Πτυχία. Άδειες.

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς "Αριστοτέλης"

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς "Αριστοτέλης"

 • GRGSA-KAS ADM. 5.6
 • Αρχείο
 • 2004-2006

Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης. Προγράμματα εργασίας προσωπικού. Λειτουργία αερολιμένα. Θέματα προϊσταμένου οργανικών μονάδων ΥΠΑ. Εκθέσεις. Τεχνικά Οικονομικά θέματα. Αποφάσεις. Εξοπλισμός. Συμφωνίες. Εκθέσεις λειτουργικών- τεχνικών - οικονομικών επιθεωρήσεων. Συντήρηση αερολιμένα. Μικροέργα. Αερολιμενικά θέματα. Καταστάσεις εσόδων. Δαπάνες. Καταστάσεις Αεροπορικής κίνησης. Νηολόγια. Κανονισμοί. Ραδιοβοηθήματα. Πτυχία. Άδειες.

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς "Αριστοτέλης"

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς "Αριστοτέλης"

 • GRGSA-KAS ADM. 5.3
 • Αρχείο
 • 2001-2002

Θέματα Υπηρεσιακής Κατάστασης. Προγράμματα εργασίας προσωπικού. Λειτουργία αερολιμένα. Θέματα προϊσταμένου οργανικών μονάδων ΥΠΑ. Εκθέσεις. Τεχνικά Οικονομικά θέματα. Αποφάσεις. Εξοπλισμός. Συμφωνίες. Εκθέσεις λειτουργικών- τεχνικών - οικονομικών επιθεωρήσεων. Συντήρηση αερολιμένα. Μικροέργα. Αερολιμενικά θέματα. Καταστάσεις εσόδων. Δαπάνες. Καταστάσεις Αεροπορικής κίνησης. Νηολόγια. Κανονισμοί. Ραδιοβοηθήματα. Πτυχία. Άδειες.

Κρατικός Αερολιμένας Καστοριάς "Αριστοτέλης"

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Σάμου (Κ.Α.Σ.Μ.Α.)

 • Αρχείο
 • 1996-2013

Ποικίλα έγγραφα: καταχώρηση έκθεσης υπηρεσιακού ελέγχου εσόδων, πιστώσεις έργων, εκμισθώσεις, απαλλοτριώσεις, στατιστικά.

Κρατικός Αερολιμένας Σάμου

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Σάμου (Κ.Α.Σ.Μ.Α.)

 • Αρχείο
 • 1962-1982

Φάκελοι αεροπορικών ατυχημάτων, μετεωρολογικών εξυπηρετήσεων, διοικητικών θεμάτων, αερολιμενικού ελέγχου, πυρασφάλειας, αεροπορικών εκμεταλλεύσεων, σχέδια εξερχομένων εγγράφων.

Κρατικός Αερολιμένας Σάμου

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Σκιάθου, Τμήματος Υποστήριξης

 • GRGSA-CSA- ADM214.01
 • Αρχείο
 • 1989

Αλληλογραφία Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με τον Κρατικό Αερολιμένα Σκιάθου για θέματα προσωπικού και σχεδιασμού λειτουργίας του αεροδρομίου.

Κρατικός Αερολιμένας Σκιάθου, Τμήμα Υποστήριξης

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Α/Δ Αράξου

 • GRGSA-ACH ADM047.01
 • Αρχείο
 • 2004-2005

Το αρχείο αποτελείται από διοικητικά έγγραφα σχετικά με επιβολή ποινών, προαγωγές, φοίτηση αξιωματικών στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας, συμβάσεις εργασίας εποχικού προσωπικού.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Α/Δ Αράξου

Αρχείο Τμήματος Υποστήριξης Κρατικού Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης

 • GRGSA-EVR ADM009
 • Αρχείο
 • 1982-2000

Έγγραφα για ενημέρωση βολών, μηνιαίες καταστάσεις εκμετάλλευσης οχημάτων του αερολιμένα, φάκελος εκτάκτων δρομολόγιων, μηνιαία δελτία, φάκελος εισερχομένων της Διεύθυνσης Διοικητικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Κρατικός Αερολιμένας Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Υποστήριξης

Συλλογές Ντίνας Συκουτρή Ανδρειωμένου

 • GRGSA-CYC COL008.09
 • Αρχείο
 • 1947 - 1971
 1. «Νήσος Σύρος Προκαταρκτική Έκθεσις δημιουργίας αεροδρομίου Ερμουπόλεως» Νεώριον Σύρου Α.Ε. , Ερμής Γενικαί Κατασκευαί Α.Ε…., 1970, Αθήνα
 2. Νήσος Σύρος, Οριστική μελέτη εξωτερικών λιμενικών έργων λιμένος Ερμουπόλεως » Κατασκευή Νοτίου Μώλου ,1. Λιμενικόν Ταμείον Σύρου. ΑΔΚ. Απρ. 1971. Αθήνα
 3. Τόμος 2. Απρίλιος 1971
 4. «Η μέρα των ανοικτών θυρών, 16 Μαΐου 1971. Πώς γεννήθηκε η πόλις μας» Δήμος Ερμουπόλεως. Σελ. 4
 5. «Ειδικό πρόγραμμα αναπτύξεως Νομού Κυκλάδων» Υπ. Συντονισμού. Αθήνα 1979. Σελ. 248
 6. Δίπλωμα νυκτερινής Σχολής Μηχανικών Σύρου κ.α. των Αντωνίου και Δημητρίου Καζαντζάκη

Συκουτρή-Ανδρειωμένου, Ντίνα

Συλλογή Νίκου Λεβογιάννη

 • GRGSA-NAX COL.15
 • Αρχείο
 • 1972

Μελέτη Αερολιμένος Νάξου - Υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών & Επικοινωνιών - Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Μελετητής: Ιακ. Αβάζος - Πολιτικός Μηχανικός

Λεβογιάννης, Νικόλαος