Αεροδρόμια - Τελωνεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροδρόμια - Τελωνεία

Equivalent terms

Αεροδρόμια - Τελωνεία

  • UF Αερολιμένες - Τελωνεία

Σχετικοί όροι

Αεροδρόμια - Τελωνεία

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροδρόμια - Τελωνεία

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών

  • GRGSA-CA- ADM348.02
  • Αρχείο
  • 1975-2002

Το αρχείο περιέχει σειρές: αρχείο Π.Τ.Π. (Πρωτόκολλο Τελωνειακής Παράβασης), αρχείο διαφόρων υποθέσεων, αρχείο ανασυστάσεως παραστατικών, δικαστικό αρχείο, αρχείο τελωνειακών παραβάσεων λαθρεμπορίας, αρχείο μη δηλωθέντων, αρχείο εκτελωνιστών κ.ά. Επίσης περιέχει φακέλους που αφορούν το προσωπικό: δικαιώματα εκτέλεσης τελωνειακών εργασιών (ΔΕΤΕ), αποδοχές κά.

Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών

Αρχείο Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών

  • GRGSA-CA- ADM348.01
  • Αρχείο
  • 1960-1999 (κατά προσέγγιση)

Αρχείο που προήλθε από τη συγχώνευση των αρχείων των προκατόχων υπηρεσιών Θ΄ και Ι΄ Τελωνείων Αερολιμένα Αθηνών. Περιέχει ημερολόγια Ταμείου, τεκμήρια σχετικά με πραγματογνωμοσύνες, βιβλία πρωτοκόλλου, μητρώα αεροσκαφών κά.

Τελωνείο Αερολιμένα Αθηνών