Αγροφυλακή - Γρεβενά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγροφυλακή - Γρεβενά

Αντίστοιχοι όροι

Αγροφυλακή - Γρεβενά

Σχετικοί όροι

Αγροφυλακή - Γρεβενά

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αγροφυλακή - Γρεβενά

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αγροφυλακής Γρεβενών

  • ADM015.01
  • Αρχείο
  • 1950-1968

Κανονισμός Υπηρεσιών Αγροφυλακής του καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, Βιβλίο Μητρώου Δυνάμεων οργάνων Αγροφυλακής - Αγρονομικών οργάνων.

Αγροφυλακή Γρεβενών