Αεροδρόμια - Προβλήματα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροδρόμια - Προβλήματα

Equivalent terms

Αεροδρόμια - Προβλήματα

 • UF Αερολιμένες - Προβλήματα

Σχετικοί όροι

Αεροδρόμια - Προβλήματα

4 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροδρόμια - Προβλήματα

4 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αερολιμένος Μήλου

 • GRGSA-NAX ADM.9
 • Αρχείο
 • 1969-2017

Περί προγράμματος ασφαλείας, Διακίνηση αλληλογραφίας, Δυσεπίλυτα, Δικαιώματα επιβατών, Αλληλογραφία σχετική με emergency plan, Μετεωρολογική εξυπηρέτηση, Σχέδια πτήσης, Έντυπα 458/634, Θέματα εναέριας κυκλοφορίας, Οργάνωση ΥΠΑ κ.ά.

Κρατικός Αερολιμένας Μήλου

Αρχείο Τμήματος Λειτουργίας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών της Διευθύνσεως Ηλεκτρονικών της ΥΠΑ

 • GRGSA-CA- ADM351.01
 • Αρχείο
 • 1985 - 1987

Εισερχόμενη αλληλογραφία: Γραφείο Αεροπορικών Ατυχημάτων (ορισμός διερευνητών), Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης (μηνιαία δελτία θεμάτων-προβλημάτων), διάφορες υπηρεσίες (μηνιαία δελτία θεμάτων-προβλημάτων) Εξερχόμενη αλληλογραφία: Σήματα του Τμήματος (επιτεύγματα Τμήματος) κ.ά

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Γενική Διεύθυνσις Εναερίου Κυκλοφορίας, Διεύθυνσις Ηλεκτρονικών, Τμήμα Λειτουργίας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών (1981-1989)

Αρχείο Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων της Διευθύνσεως Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM376.01
 • Αρχείο
 • 1984-1990 (κυρίως 1984-1988)

Το αρχείο αποτελείται από επιλογή εισερχόμενης αλληλογραφίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων (Δ2/Α) / (από 1991) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης. Δύο έγγραφα προέρχονται από τη Διεύθυνση Κτιριακών Έργων (Γ2 στο οργανόγραμμα του 1981)
Φάκελος 1 Διεύθυνσις Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Οργανώσεως και Μεθόδων
Υποφ. 1.1 Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Εφαρμογών (ΚΗΕΕ) (1988)
Μηνιαία δελτία προβλημάτων - θεμάτων ΚΗΕΕ
Υποφ. 1.2 Κεντρικός Αερολιμένας Αθηνών (ΚΑΑ) (1987)
Μηνιαία περιοδικά δελτία υπηρεσιακών προβλημάτων – θεμάτων ΚΑΑ
Υποφ. 1.3 Κεντρικός Αερολιμένας Χανίων (ΚΑΧ) (1987)
Προβλήματα – Θέματα ΚΑΧ (δελτία)
Υποφ. 1.4 Γραφείο Αεροπορικών Ατυχημάτων (1984-1987)
Ορισμός διερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων
Υποφ. 1.5 Διεύθυνση Κτιριακών Έργων (Γ2) (1989-1990)
Πρακτικό 31 του Συμβουλίου Έργων Πολιτικής Αεροπορίας και χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων
1990-1992 ελληνοσοβιετικής συνεργασίας.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνσις Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Οργανώσεως και Μεθόδων

Αρχείο Τμήματος Προγραμματισμού Διεύθυνσης Σχεδιασμού Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM352.01
 • Αρχείο
 • 1987-1988

Εισερχόμενη αλληλογραφία: Μηνιαία δελτία θεμάτων - προβλημάτων από διάφορους κρατικούς αερολιμένες και υπηρεσίες της ΚΥ της ΥΠΑ. Εκθέσεις δραστηριοτήτων/πεπραγμένων, επιτευγμάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Γενική Διεύθυνσις Αερομεταφορών, Διεύθυνσις Σχεδιασμού (Α4), Τμήμα Προγραμματισμού (Α4/Α) (1981-1989)