Αγροφυλακή - Θεσσαλονίκη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγροφυλακή - Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχοι όροι

Αγροφυλακή - Θεσσαλονίκη

Σχετικοί όροι

Αγροφυλακή - Θεσσαλονίκη

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγροφυλακή - Θεσσαλονίκη

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Θεσσαλονίκης

  • ADM014
  • Αρχείο
  • 1946 - 1981

Βιβλία Πρακτικών, Εκθέσεις Πεπραγμένων, Στατιστικοί Πίνακες, Εκθέσεις επιθεωρήσεως Διοικητού, Αλληλογραφία, Διοικητικά έγγραφα.

Αγροφυλακή, Διοίκηση Ν. Θεσσαλονίκης