Αθίγγανοι

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αθίγγανοι

Αντίστοιχοι όροι

Αθίγγανοι

Σχετικοί όροι

Αθίγγανοι

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αθίγγανοι

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

  • GR GRGSA-SER ADM008.07
  • Αρχείο
  • 1975 - 2004

Εκθέσεις λειτουργίας, Στατιστικά στοιχεία, Θέματα προσωπικού, Αθίγγανοι, Φάκελοι Παλιννοστούντων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας