Αεροδρόμια - Πολιτική άμυνα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροδρόμια - Πολιτική άμυνα

Equivalent terms

Αεροδρόμια - Πολιτική άμυνα

  • UF Αερολιμένες - Πολιτική άμυνα

Σχετικοί όροι

Αεροδρόμια - Πολιτική άμυνα

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροδρόμια - Πολιτική άμυνα

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αερολιμένος Μήλου

  • GRGSA-NAX ADM.9
  • Αρχείο
  • 1969-2017

Περί προγράμματος ασφαλείας, Διακίνηση αλληλογραφίας, Δυσεπίλυτα, Δικαιώματα επιβατών, Αλληλογραφία σχετική με emergency plan, Μετεωρολογική εξυπηρέτηση, Σχέδια πτήσης, Έντυπα 458/634, Θέματα εναέριας κυκλοφορίας, Οργάνωση ΥΠΑ κ.ά.

Κρατικός Αερολιμένας Μήλου

Αρχείο Διεύθυνσης Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

  • GRGSA-CA- ADM303.01
  • Αρχείο
  • 1971-2006

Σχέδια πολιτικής άμυνας διαφόρων πολιτικών αεροδρομίων και ελικοδρομίων.

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης, Τμήμα Γ’ Υπαρχείο