Αγορανομία - Παραβάσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγορανομία - Παραβάσεις

Αντίστοιχοι όροι

Αγορανομία - Παραβάσεις

Σχετικοί όροι

Αγορανομία - Παραβάσεις

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αγορανομία - Παραβάσεις

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής

  • GRGSA-CA- ADM194.01
  • Αρχείο
  • 1994-2004

Το υλικό αφορά αρμοδιότητες των Τμημάτων Β΄ και Γ΄. 1) Τμήμα Β΄ Προστασίας Καταναλωτή Εμπορίου και Προμηθειών: άσκηση αγορανομικής πολιτικής, λειτουργία λαϊκών αγορών, υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, παραπομπή σε Νομαρχιακή Επιτροπή. 2) Τμήμα Γ΄ Τεχνικού Ελέγχου: διενέργεια δειγματοληψιών και τεχνικών ελέγχων για την εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία του καταναλωτή (κανονικά, μή κανονικά δείγματα).

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Εμπορίου

Συλλογή Υπουργείου Δικαιοσύνης (Κ260)

  • GRGSA-CA- ADM147.05
  • Συλλογή
  • 1937-1943

Αλληλογραφία της Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Διοικήσεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης με άλλες διευθύνσεις του υπουργείου, εισαγγελείς, Διεύθυνση Ασφάλειας Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείο Εθνικής Πρόνοιας και Οικονομικών, με διευθυντές φυλακών κ.λπ. σχετικά με τα ζητήματα λειτουργίας και ασφάλειας των φυλακών λόγω υπερβολικής συγκέντρωσης κρατουμένων την περίοδο της Κατοχής, την επίταξη κτηρίων για τη χρησιμοποίησή τους για παραρτήματα φυλακών, την προσωρινή απόλυση υποδίκων, εκθέσεις υγειονομικής κατάστασης φυλακών Τρίπολης, Αναμορφωτικού Σχολείου Θηλέων Αθηνών και άλλων φυλακών, τη μη αποστολή στις φυλακές Αβέρωφ των "άσεμνων" γυναικών κρατουμένων, τη διάθεση των φυλακών Ακροναυπλίας στις ιταλικές στρατιωτικές αρχές, τον διορισμό υπαλλήλων από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, τις αποφάσεις του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου για τη μαύρη αγορά, τη συγκρότηση και λειτουργία της Ανακριτικής Επιτροπής Ελέγχου Περιουσιών, τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αποφάσεις των Αγορανομικών Δικαστηρίων, με την αποστολή εγκυκλίων για τον τρόπο συμπλήρωσης των δηλώσεων μετανοίας από τους κομμουνιστές κρατούμενους, επιστολές (πριν από το 1940) καταδίκων και συγγενών τους για την απονομή χάριτος και το μετριασμό της ποινής τους, εκθέσεις επιθεωρητών φυλακών και διάφορα άλλα ζητήματα που αφορούν, κυρίως, τη λειτουργία των φυλακών.

Υπουργείο Δικαιοσύνης