Αγορανομία - Παραβάσεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγορανομία - Παραβάσεις

Αντίστοιχοι όροι

Αγορανομία - Παραβάσεις

Σχετικοί όροι

Αγορανομία - Παραβάσεις

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αγορανομία - Παραβάσεις

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής

  • GRGSA-CA- ADM194.01
  • Αρχείο
  • 1994-2004

Το υλικό αφορά αρμοδιότητες των Τμημάτων Β΄ και Γ΄. 1) Τμήμα Β΄ Προστασίας Καταναλωτή Εμπορίου και Προμηθειών: άσκηση αγορανομικής πολιτικής, λειτουργία λαϊκών αγορών, υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, παραπομπή σε Νομαρχιακή Επιτροπή. 2) Τμήμα Γ΄ Τεχνικού Ελέγχου: διενέργεια δειγματοληψιών και τεχνικών ελέγχων για την εξακρίβωση της τήρησης των διατάξεων που ισχύουν για την προστασία του καταναλωτή (κανονικά, μή κανονικά δείγματα).

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Εμπορίου