Αεροδρόμια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροδρόμια

Αντίστοιχοι όροι

Αεροδρόμια

Σχετικοί όροι

Αεροδρόμια

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροδρόμια

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Κρατικού Αερολιμένα Σάμου (Κ.Α.Σ.Μ.Α.)

  • Αρχείο
  • 1991-2002

Διοικητικά έγγραφα, αλληλογραφία της υπηρεσίας (βεβαιώσεις, αναφορές υπαλλήλων, αιτήσεις μετάθεσης- απόσπασης, εκθέσεις αξιολόγησης, κ.ά.).

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κρατικού Αερολιμένα Σάμου (Κ.Α.Σ.Μ.Α.)