Αεροδρόμια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αεροδρόμια

Equivalent terms

Αεροδρόμια

Σχετικοί όροι

Αεροδρόμια

4 Αρχειακή περιγραφή results for Αεροδρόμια

4 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Κρατικού Αερολιμένα Σάμου (Κ.Α.Σ.Μ.Α.)

  • Αρχείο
  • 1996-2013

Ποικίλα έγγραφα: καταχώρηση έκθεσης υπηρεσιακού ελέγχου εσόδων, πιστώσεις έργων, εκμισθώσεις, απαλλοτριώσεις, στατιστικά.

Κρατικός Αερολιμένας Σάμου

Αρχείο Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Κρατικού Αερολιμένα Σάμου (Κ.Α.Σ.Μ.Α.)

  • Αρχείο
  • 1991-2002

Διοικητικά έγγραφα, αλληλογραφία της υπηρεσίας (βεβαιώσεις, αναφορές υπαλλήλων, αιτήσεις μετάθεσης- απόσπασης, εκθέσεις αξιολόγησης, κ.ά.).

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Κρατικού Αερολιμένα Σάμου (Κ.Α.Σ.Μ.Α.)