Αγροτική ασφάλεια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγροτική ασφάλεια

Equivalent terms

Αγροτική ασφάλεια

Σχετικοί όροι

Αγροτική ασφάλεια

3 Αρχειακή περιγραφή results for Αγροτική ασφάλεια

3 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αγρονομείου Αρεόπολης

  • GRGSA-LAK ADM029.01
  • Αρχείο
  • 1932 - 1990

Το αρχείο περιλαμβάνει τις εξής σειρές:

Σειρά «Αλληλογραφία»: έγγραφα εμπιστευτικής αλληλογραφίας, εγκύκλιοι - διαταγές Νομαρχίας.
Σειρά «Αγρονομικά Συμβούλια»: Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, έγγραφα περί συγκρότησης των συμβουλίων.
Σειρά «Ύδρευση και Άρδευση»: κανονισμοί αρδεύσεως, αποφάσεις αρδεύσεων
Σειρά «Δέντρα – Ζώα»: εμβολιασμοί άγριων δέντρων, δεντροφυτεύσεις, βίαιες αποβολές ποιμνίων στη γεωργική ζώνη, άδειες κοινοτικών συμβουλίων για εισαγωγή ποιμνίων, θανατωθέντα ζώα και πτηνά, εκπλειστηριάσεις, συλλήψεις και αποδόσεις ζώων.
Σειρά «Οικονομικά»: ερανικοί και στρεμματικοί κατάλογοι Άνω Καρέα, Άνω Μπουλαριών, Αρεόπολης, Γέρμας, Γερολιμένα, Δρύαλου, Καρέα, Κελεφάς, Κοίτας, Κότρωνα, Κούνου, Κρυονερίου, Μίνας, Νέου Οιτύλου, Οιτύλου και Πύργου Διρού.
Βεβαιώσεις για χορήγηση σύνταξης από Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων [Ο.Γ.Α.] Αλίκων, Αρεόπολης, Βάθειας, Βαχού, Γέρμας, Γερολιμένα, Δροσοπηγής, Δρύαλου, Δρυμού, Καρέας, Κελεφάς, Κοκκάλας, Κότρωνα, Κούνου, Κοίτας, Κρυονερίου, Μίνας, Νέου Οιτύλου, Μπουλαριών, Νυφιού, Πυρρίχου, Οιτύλου, Πύργου Διρού και Τσικαλιών, αναλυτικές καταστάσεις ενταλθέντων και πληρωθέντων εξόδων, μπλοκ καταστάσεων πληρωμής πάγιων δαπανών, έγγραφα αποδοχών οργάνων, βιβλία περί φορολογίας, αγροτικής ασφάλειας και ασφαλιστικών εισφορών αγροτών.
Σειρά «Νομοθεσία και Δικαστικά»: βιβλία δικαστικών αποφάσεων, μηνύσεις, δικογραφίες, διαβιβάσεις πρωτοεισάκτων και αναβλητικών αποφάσεων, οδηγίες επί δικαστικών θεμάτων, επιδόσεις δικογράφων Αρεόπολης, βιβλία νομοθεσίας Αγροφυλακής και αγρονομικών διατάξεων κοινοτικών συμβουλίων.
Σειρά «Γραφείο Αγρονομείου»: βιβλία και έγγραφα υλικού, βιβλία επίπλων και σκευών, βιβλία ειδών οπλισμού – εξαρτύσεως - ιματισμού - υποδήσεως, έγγραφα ενοικιάσεως κτηρίων, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής.
Σειρά «Αγρονόμοι»: βιβλία και ημερολόγια περιοδειών αγρονόμων.
Σειρά «Προσωπικό Αγρονομείου»: βιβλία υπαλληλικού προσωπικού, παρουσίας προσωπικού, δυνάμεως Οργάνων, ποινών και αδειών Οργάνων, μητρώα δυνάμεως Αγρονομείων, ατομικοί φάκελοι Οργάνων και μισθολόγια, έγγραφα περί αδειών προσωπικού, προκηρύξεων θέσεων και αποφάσεων σύστασης θέσεων, περί νοσηλείας οργάνων, δάνειων, εκπαίδευσης και επαίνων, βιβλία με καταστάσεις αρχαιότητος υπαλλήλων, βιβλία σωματειακής οργάνωσης υπαλλήλων και επετηρίδες προσωπικού.
Σειρά «Γενικά Βιβλία»: βιβλίο περί ιστορίας της Αγροφυλακής ("Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ. Η ιστορία της (1913 – 1963), η οργάνωσή της, τα προβλήματά της")

Αγρονομείο Αρεόπολης

Αρχείο Αγρονομείου Γουμένισσας

  • GRGSA-KIL ADM. 25.1
  • Αρχείο
  • 1939-1990

Περιοδείες αγρονόμων, αλληλογραφία, δικάσιμοι, αποφάσεις ερήμην και αναβλητικές, εφέσεις, ανακοπές, μισθοδοσία, ιματισμός, υπόδυση, εξάρτυση, οπλισμός, πρακτικά αποφάσεων, φορολογικοί κατάλογοι

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Γουμένισσας

Αρχείο Αγρονομικού Τμήματος Λάρισας της Διεύθυνσης Αγροφυλακής της Περιφέρειας Θεσσαλίας

  • GRGSA_LAR ADM060.01
  • Αρχείο
  • 1964 - 2007

Το υλικό αποτελείται από διοικητικό αρχείο των εξής τμημάτων: Διοίκηση Αγροφυλακής, Αγροτική Ασφάλεια, Α' Αγρονομείο Λάρισας, Β' Αγρονομείο Λάρισας (περιλαμβάνει τα Αγρονομεία Ραψάνης και Κισσάβου), Γ' Αγρονομείο Λάρισας και Αγρονομείο Φαρσάλων.

Ελληνική Αγροφυλακή, Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αγρονομικό Τμήμα Λάρισας