Αγρονομεία - Μεσσηνία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγρονομεία - Μεσσηνία

Equivalent terms

Αγρονομεία - Μεσσηνία

Σχετικοί όροι

Αγρονομεία - Μεσσηνία

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αγρονομεία - Μεσσηνία

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Ειρηνοδικείου Οιχαλίας

  • GRGSA-MES JUS039.01
  • Αρχείο
  • 1902-1995

Πολιτικές αποφάσεις (1918-1927), πολιτικά πρακτικά (1926),πολιτικές αποφάσεις και πρακτικά (1930-1967), πολιτικές εκθέσεις (1922-1969), αποφάσεις Ν.677/1937 (1937-1940), πρακτικά Ν.677/1937 (1937-1940), αποφάσεις Αγρονομείου (1947-1948), πρακτικά Αγρονομείου (1947), πρακτικά και αποφάσεις Αγρονομείου (1948-1954), ποινικά πρακτικά Πταισματοδικείου-Αγροτικά (1940-1942), ποινικές αποφάσεις Πταισματοδικείου-Αγροτικά (1940-1942), ποινικές αποφάσεις και πρακτικά Πταισματοδικείου (1945-1954), πρακτικά και πράξεις ορκοδοσιών (1930-1932, αγωγές (1930-1931), εκθέσεις αγωγών και αποφάσεις μικροδιαφορών (1955), ευρετήριο πολιτικών αποφάσεων (1909-1934), ευρετήριο ποινικών αποφάσεων Μονομελούς (1931-1936), ευρετήριο ποινικών αποφάσεων Πταισματοδικείου (1929-1988), πινάκιο πολιτικών υποθέσεων (1902-1964), πρωτόκολλο κατάθεσης δικόγραφων αγωγών (1930-1968), πρωτόκολλο κατάθεσης αγωγών μικροδιαφορών (1930-1972), ευρετήριο κατάθεσης αγωγών γραμματίων και συναλλαγματικών (1929-1952), ευρετήριο αγωγών - εξώσεων (1929-1952), βιβλίο εκθέσεων (1931-1935), βιβλίο εισερχόμενων-εξερχόμενων δικόγραφων (1949-1953), βιβλία αποφάσεων και πρακτικών συμβιβασμού μικροδιαφορών (1930-1970), βιβλία ερήμην αποφάσεων Πταισματοδικείου (1933-1943, 1948-1968), βιβλία αναβλητικών αποφάσεων Πταισματοδικείου (1933-1968), αλφαβητικό ευρετήριο αποφάσεων Ν.677/1937 (1937-1940), ευρετήριο υποβαλλόμενων αιτήσεων προς εισηγητή διεξαγωγής αποδείξεων (1929-1950), βιβλίο αναιρέσεων, αναψηλαφήσεων (1912-1927), βιβλία εφέσεων (1914-1937, 1952-1995), βιβλίο εκθέσεων κατάθεσης δικόγραφων (1937-1968), βιβλία ανακοπών κατ' ερήμην και λιπομαρτύρων (1938-1941, 1946-1967), βιβλία εμφανιζόμενων κατηγορουμένων και μαρτύρων Πταισματοδικείου (1930, 1936-1941), βιβλίο εμφανιζόμενων κατηγορουμένων και μαρτύρων Μονομελούς (1936-1941), βιβλίο δικάσιμων (1936-1951), βιβλία πρωτοεισάκτων προανακριτικών παραγγελιών (1928-1932), βιβλία πρωτοεισάκτων και μη πρωτοεισάκτων μηνύσεων (1931-1934), βιβλία πρωτοεισάκτων και μη πρωτοεισάκτων παραγγελιών εισαγγελέως Καλαμών (1937-1967), διάφορα βιβλία προνακριτικών παραγγελιών (1945-1948), βιβλίο πράξεων αγορανομικής επιτροπής (1948-1952), βιβλίο καταχώρησης δηλώσεων πιστωτών κατά αγροτών οφειλετών (1937), αλφαβητικό ευρετήριο καταχωρηθεισών δηλώσεων πιστωτών κατά αγροτών οφειλετών (χ.χρ.), ευρετήρια πολιτικών εκθέσεων (1929-1957), βιβλίο αποληψίμων υπέρ Αγροφυλακής (1931-1936), βιβλία αποληψίμων κατ' αντιμωλίαν τελεσιδίκως καταδικασθέντων και λειπομαρτύρων Μονομελούς (1931-1942), στατιστικό βιβλίο Πταισματοδικείου (1945-1951), διάφορα μισθολόγια προσωπικού (1933-1973).

Ειρηνοδικείο Οιχαλίας

Αρχείο Πταισματοδικείου Πεταλιδίου

  • GRGSA-MES JUS027.01
  • Αρχείο
  • 1946-1969

Ποινικά πρακτικά και αποφάσεις Αρχηγείου Αγροτικής Ασφάλειας, πρακτικά και αποφάσεις Αγρονομείου, πρακτικά και αποφάσεις, βιβλίο αναβλητικών αποφάσεων, βιβλίο εφέσεων, βιβλίο ερήμην αποφάσεων, ευρετήρια ποινικών αποφάσεων.

Πταισματοδικείο Πεταλιδίου