Αγροφυλακή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Αγροφυλακή

Equivalent terms

Αγροφυλακή

Σχετικοί όροι

Αγροφυλακή

35 Αρχειακή περιγραφή results for Αγροφυλακή

35 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Α΄ Αγρονομείου Θεσσαλονίκης

 • ADM018
 • Αρχείο
 • 1962 - 1982

Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, ετήσιοι πίνακες δικαστικής κίνησης, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Θεσσαλονίκης Α΄

Αρχείο Αγρονομείου Έδεσσας

 • ADM087
 • Αρχείο
 • 1965 - 1974

Εκθέσεις πεπραγμένων, εκθέσεις Επιθεωρητών και Διοικητών Αγροφυλακής, στατιστικά στοιχεία, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Έδεσσας

Αρχείο Αγρονομείου Αλεξανδρούπολης

 • ADM027
 • Αρχείο
 • 1976 - 1982

Αγρονομικές διατάξεις, ημερολόγια περιοδειών αγρονόμων, εκθέσεις επιθεωρητών, στατιστικοί πίνακες αδικημάτων, δενδροφυτεύσεις, υπαλληλικά θέματα.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Αλεξ/πολης

Αρχείο Αγρονομείου Αλμωπίας

 • ADM089
 • Αρχείο
 • 1965 - 1974

Εκθέσεις πεπραγμένων, εκθέσεις Επιθεωρητών και Διοικητών Αγροφυλακής, στατιστικά στοιχεία, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Αλμωπίας

Αρχείο Αγρονομείου Βασιλικών

 • ADM016
 • Αρχείο
 • 1965 - 1982

Εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες, πίνακες δικαστικής κινήσεως, στατιστικές αγροτικών αδικημάτων.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Βασιλικών

Αρχείο Αγρονομείου Γιαννιτσών

 • ADM088
 • Αρχείο
 • 1965 - 1974

Εκθέσεις πεπραγμένων, εκθέσεις Επιθεωρητών και Διοικητών Αγροφυλακής, στατιστικά στοιχεία, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Γιαννιτσών

Αρχείο Αγρονομείου Δράμας

 • ADM026
 • Αρχείο
 • 1979 - 1982

Πίνακες δυνάμεως οργάνων και υπαλλήλων, ημερολόγια περιοδειών, στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Δράμας

Αρχείο Αγρονομείου Θάσου

 • ADM021
 • Αρχείο
 • 1979 - 1983

1 φάκελος με πίνακες αγροτικών αδικημάτων, δικαστικής κίνησης, εκθέσεις επιθεωρήσεων.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Θάσου

Αρχείο Αγρονομείου Λαγκαδά

 • ADM013
 • Αρχείο
 • 1938 - 1982

Πρωτόκολλα, Βιβλία Πρακτικών, εκθέσεις επιθεωρητού, δικαστικά, Πίνακες κινήσεως, στατιστικά στοιχεία, αλληλογραφία κ.ά.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Λαγκαδά

Αρχείο Αγρονομείου Παγγαίου

 • ADM327
 • Αρχείο
 • 1969 - 1983

Έγγραφα σχετικά με αγρονομικές διατάξεις εκθέσεις επιθεωρήσεων, δικαστικά, περί καθορισμού γεωργικής ζώνης και πίνακες κινήσεως αγροτικών αδικημάτων.

Αγροφυλακή Ν. Καβάλας, Αγρονομείο Παγγαίου

Αρχείο Αγρονομείου Ποροΐων Σερρών

 • GRGSA-SER ADM107.01
 • Αρχείο
 • 1942 - 1983

Βιβλία-πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1945-1961), διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας (1955-1961), μηνύσεων (1950-1967), δικασίμων (1946-1964), μητρώο καταδικαζομένων (1951-1966), ποινικού μητρώου (1945-1950), ανακοπών (1945-1955), ερήμην αποφάσεων προς ενέργειαν (1945-1955), αποφάσεων αποζημιώσεων (1945-1955), εκτελέσεως τελεσιδίκων αποφάσεων (1945-1955), υπαλληλικού προσωπικού (1945-1964), εγκυκλίων διαταγών (1945-1950), θεωρήσεων φύλλων πορείας (1957-1960), αντιμισθίας οργάνων (1945-1947), ενοικιαζομένων αγρών (1951-1952), περιοδειών αγροφυλάκων (1960-1962), περιοδειών αγρονόμου(1945-1964), περιοδειών αρχιφύλακος (1958-1960), πρακτικών και αποφάσεων αγρονομικού συμβουλίου (1945-1957), διαχειρίσεως και συλλήπτρων (1956-1957), βιβλιαρίων συμβάντων αγροφυλάκων (1982-83), εκπαιδεύσεως οργάνων (1945-1956). Φάκελοι φορολογικών καταλόγων (1947), παραπόνων πολιτών κατά οργάνων (1958), παρατηρήσεων- οδηγιών(1958), μηνύσεων (1958), υδρονομέων διαφόρων Κοινοτήτων (1942-1966), στατιστικών πινάκων (1958), πειθαρχικών διώξεων (1966-1979), στοιχείων παραληφθέντων ζώων-αναζητήσεως απολεσθέντων ζώων (1969), εμβολιασμών αγρίων δένδρων, δενδροφυτεύσεων (1965-1966), κοινής αλληλογραφίας (1958), εγκυκλίων διαταγών Νομάρχη (1953-1957).

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Ποροΐων Σερρών

Αρχείο Αγρονομείου Ροδολίβους

 • GRGSA-SER ADM069.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1985

Υπηρεσιακή αλληλογραφία, κατάλογοι εισφορών υπέρ Αγροφυλακής, βιβλία δικασίμων, μηνύσεων, πρακτικά και αποφάσεις, πειθαρχικές ποινές.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Αγρονομείου Σαμοθράκης

 • ADM030
 • Αρχείο
 • 1979 - 1982

Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, ετήσιοι πίνακες δικαστικής κίνησης, εκθέσεις επιθεωρήσεων, ημερολόγια περιοδειών αγρονόμων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες, υπαλληλικά.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σαμοθράκης

Αρχείο Αγρονομείου Σαππών Ροδόπης

 • ADM113
 • Αρχείο
 • 1945 - 1982

Πρακτικά και αποφάσεις Αγρονομικού Συμβουλίου, πίνακες δυνάμεως οργάνων Αγρονομείων, πίνακες δραστηριότητας της υπηρεσίας, ημερολόγια περιοδειών αγρονόμων, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σαππών (Ροδόπης)

Αρχείο Αγρονομείου Σιντικής

 • ADM025
 • Αρχείο
 • 1980 - 1982

Υπαλληλικά θέματα, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες, δενδροφυτεύσεις και εμβολιασμοί δένδρων.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σιντικής

Αρχείο Αγρονομείου Σοχού

 • ADM024
 • Αρχείο
 • 1965 - 1982

Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, ετήσιοι πίνακες δικαστικής κίνησης, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σοχού

Αρχείο Αγρονομείου Σταυρούπολης

 • ADM023
 • Αρχείο
 • 1977 - 1981

Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, ετήσιοι πίνακες δικαστικής κίνησης, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Σταυρούπολης

Αρχείο Αγρονομικού Τμήματος Ελασσόνας της Διεύθυνσης Αγροφυλακής της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 • GR GRGSA_LAR ADM061.01
 • Αρχείο
 • 1962 - 2008

Το υλικό αποτελείται από διοικητικό αρχείο της υπηρεσίας, συγκεκριμένα βιβλία μηνύσεων και διώξεων, ημερολόγιο περιοδειών, ατομικούς φακέλους προσωπικού και οικονομικά στοιχεία.

Ελληνική Αγροφυλακή, Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αγρονομικό Τμήμα Ελασσόνας

Αρχείο Αγρονομικού Τμήματος Λάρισας της Διεύθυνσης Αγροφυλακής της Περιφέρειας Θεσσαλίας

 • GR GRGSA_LAR ADM060.01
 • Αρχείο
 • 1964 - 2007

Το υλικό αποτελείται από διοικητικό αρχείο των εξής τμημάτων: Διοίκηση Αγροφυλακής, Αγροτική Ασφάλεια, Α' Αγρονομείο Λάρισας, Β' Αγρονομείο Λάρισας (περιλαμβάνει τα Αγρονομεία Ραψάνης και Κισσάβου), Γ' Αγρονομείο Λάρισας και Αγρονομείο Φαρσάλων.

Ελληνική Αγροφυλακή, Διεύθυνση Αγροφυλακής Περιφέρειας Θεσσαλίας, Αγρονομικό Τμήμα Λάρισας

Αρχείο Β΄ Αγρονομείου Θεσσαλονίκης

 • ADM019
 • Αρχείο
 • 1978 - 1982

Φάκελοι και έγγραφα από τη Δ/κση Αγροφυλακής Ν. Καβάλας: Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, εκθέσεις επιθεωρήσεων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες.

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Θεσσαλονίκης Β΄

Αρχείο Γεωργίου Φρέρη

 • GR PRI040.02
 • Αρχείο
 • 1930, 1966

2 έντυπα:
«Περί Δασικού Κώδικος», 1930
«Κανονισμός Υπηρεσιών Αγροφυλακής«, 1966

Φρέρης, Γεώργιος

Αρχείο Γραφείου Αγροτικής Ασφάλειας Κάτω Νευροκοπίου

 • ADM029
 • Αρχείο
 • 1964 - 1982

Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, ετήσιοι πίνακες δικαστικής κίνησης, εκθέσεις επιθεωρήσεων, ημερολόγια περιοδειών αγρονόμων, δημόσια ασφάλεια, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες, καταστάσεις μισθοδοσίας υπαλλήλων.

Αγροφυλακή, Γραφείο Αγροτικής Ασφάλειας Κ. Νευροκοπίου

Αρχείο Γραφείου Αγροτικής Ασφάλειας Σουφλίου

 • ADM028
 • Αρχείο
 • 1977 - 1982

Ημερολόγια περιοδειών αγρονόμων, εκθέσεις επιθεωρητών, στατιστικοί πίνακες αδικημάτων, δενδροφυτεύσεις κ.ά.

Αγροφυλακή, Γραφείο Αγροτικής Ασφάλειας Σουφλίου

Αρχείο Διεύθυνσης Εσωτερικών Νομαρχίας Κέρκυρας

 • GRGSA-KER ADM.1.1
 • Αρχείο
 • 1865-1951

Έγγραφα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Νομάρχου ή Επάρχου (διοίκηση, εποπτεία και έλεγχος αρχών περιφέρειας, εποπτεία δημόσιας τάξης και ασφάλειας, υγείας, λογοκρισίας, εκθέσεις πεπραγμένων, περιοδείες, επιθεωρήσεις, οργάνωση νεολαίας), του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης (υπηρεσιακή εξέλιξη υπαλλήλων, Δημοτολόγια, Μητρώα Αρρένων, στρατολογική κατάσταση πολιτών, επιτάξεις στρατιωτικές, αστυνομική δύναμη, χωροφυλακή, λειτουργία κινηματογράφων, νεκροταφείων, πρακτικά της επιτροπής ηθών, έκδοση-έγκριση αστυνομικών διατάξεων, εκκαθαρίσεις αρχείων Νομαρχίας, εθιμοτυπία, νομαρχιακοί προϋπολογισμοί), του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σύσταση Δήμων και Κοινοτήτων, καθορισμός των διοικητικών περιφερειών τους, διοίκηση και λειτουργία τους), του Τμήματος Αποκέντρωσης (αρχεία τμημάτων διαφόρων Υπουργείων στην περιφέρεια, όπως Προεδρίας, Οικονομικών, Εμπορίου-Βιομηχανίας, Συγκοινωνιών-Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εμπορικής Ναυτιλίας), του Τμήματος Αγροφυλακής (εκλογές, διορισμοί και μισθοδοσία αγροφυλάκων, υδρονομέων, πραγματογνωμόνων) και τέλος πρωτόκολλα εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων από το 1865 έως το 1950.

Νομαρχία Κέρκυρας, Διεύθυνση Εσωτερικών

Αρχείο Διοίκησης Αγροφυλακής Νομού Φλώρινας

 • ADM015
 • Αρχείο
 • 1981 - 1984

Εκθέσεις επιθεωρήσεων, πίνακες δικαστικής κινήσεως, γεωργικές και δασικές υπηρεσίες, ημερολόγια περιοδειών αγρονόμων.Στατιστικοί πίνακες αγροτικών αδικημάτων, ετήσιοι πίνακες δικαστικής κίνησης, δημόσια ασφάλεια.

Αγροφυλακή, Διοίκηση Ν. Φλώρινας

Αρχείο Κοινότητας Κεχροκάμπου

 • GR GRGSA-KAV RLA. 68
 • Αρχείο
 • 1935-1998

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου, δημοτολόγια, μητρώα αρρένων και θηλέων, βιβλίο πρακτικών επιτροπής καθορισμού απορίας, βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων Αγροφυλακής, μητρώο τροφοδοτούμενων, βιβλίο διανομής ειδών ένδυσης και υπόδυσης, μητρώο κατοίκων, βιβλία γεωργικής παραγωγής και κτηνοτροφικών προϊόντων, βιβλίο κτηματολογίου, βιβλίο καταγραφής ανταρτόπληκτων, φάκελος φιλανθρωπικού σωματείου "Πρόνοια του Παιδιού", φάκελοι οικονομικών στοιχείων.

Δήμος Νέστου

Αρχείο Κοινότητας Τερπνής

 • GRGSA-SER MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1968, 1974

Φάκελος αλληλογραφίας κατοχικών θεμάτων ετών 1937-1951, φάκελος παραρτήματος θυμάτων πολέμου έτους 1922 και φάκελος παραρτήματος ονομάτων πολέμου ετών 1921-1935. Κατάλογος αγροφυλάκων, έγγραφο ορκομωσίας αγροφύλακα έτους 1929, ερανικός καταλογος Αγροφυλακής. Βιβλία Ληξιαρχείου (Θανάτων, γάμων, βαπτίσεων), βιβλία και έγγραφα οικονομικής φύσεως, βιβλία Πρωτοκόλλων, βιβλία αλληλογραφίας, βιβλία αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, βιβλίο πολιτοφυλακής έτους 1935. Φάκελοι έργων κοινότητας, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, τετράδια κατάστασης απόρων, φάκελοι επισιτισμού και διανομής ιματισμού, φάκελοι και τετράδια με γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα (δικαιώματα βοσκής, δηλώσεων καπνού, παραγωγής καπνού, δηλώσεις φορολογίας κουκουλιών, αλεσμού σιτηρών, γεωργικές ζημιές), έγγραφα καθορισμού εκλογικών τμημάτων. Έγγραφα εκθέσεις ενόρκων εξετάσεων έτους 1943, ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσωπικής εργασίας έτους 1934-1935, 1939 & 1957-1961.

Δήμος Βισαλτίας Σερρών, Κοινότητα Τερπνής

Αρχείο Κοινότητας Φιλωτίου

 • GRGSA-NAX RLA.10
 • Αρχείο
 • 1914-1994

Πρακτικά συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ληξιαρχικά, εγκύκλιοι, οικονομικά, στρατολογικά, νομαρχιακά, εκλογικά, δημοτολόγια, ευρετήρια δημοτών, κοινοτικά έργα, Κοινωνική Πρόνοια, Αγροφυλακή, βιβλίο μητρώου υπαλλήλων, γεωργικά-κτηνοτροφικά, απογραφές, ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΔΕΗ, αποφάσεις προέδρου κοινότητας, καταστάσεις αλληλογραφίας, φάκελος με αποδεικτικά επιδόσεως, φάκελος ¨όρια-διεύρυνση¨, φάκελος διαφόρων θεμάτων αρχείου, φάκελος παλαιού αρχείου, 27 βιβλία ¨Επιθεώρησις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως¨ - Ένωση των Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος

Κοινότητα Φιλωτίου (Νάξος)

Αρχείο Πταισματοδικείου Ναυπλίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΚ.004.001
 • Αρχείο
 • 1892 - 1956

Βιβλία απολήψιμων αγροφυλακής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, αλφαβητικό ευρετήριο των τυχόντων αναστολής.

Πταισματοδικείο Ναυπλίου

Αρχείο Πταισματοδικείου Σερρών

 • GRGSA-SER JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 2000

Φάκελοι: Δικογραφιών, Εκλογικού Καταλόγου Υπαλλήλων Πταισματοδικείου ετών 1967-1968, εγκυκλίων Εισαγγελέα και Υπουργείου Δικαιοσύνης ετών, Εκθέσεις – Πράξεις, Αγροφυλακής: «Αγροτικής Αστυνομίας ετών 1949-1951, ειδικού Ταμείου ανεγέρσεως δικαστικών Μεγάρων και φυλακών ετών 1949-1951, Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικής απόρρητης αλληλογραφίας ετών 1968-1973. Οικονομικών θεμάτων και Μισθολογικό μητρώο, Στατιστικών πινάκων προανακρίσεως, Εκθέσεις Επιθεωρήσεως, Υπαλλήλων Πταισματοδικείου, Αστυνομικών Διατάξεων, Δημοψηφίσματος έτους 1974 και φάκελοι με Διάφορα διοικητικής φύσεως (αλληλογραφία με Κοινότητες, Αστυνομικά τμήματα, εκλογικά τμήματα κ.ά.).

Πταισματοδικείο Σερρών