Αμπελουργία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αμπελουργία

Αντίστοιχοι όροι

Αμπελουργία

Σχετικοί όροι

Αμπελουργία

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αμπελουργία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής

  • GRGSA-CA- ADM198.01
  • Αρχείο
  • 1951 - 1997

Το αρχείο περιέχει κυρίως υλικό που αφορά θέματα προσωπικού. Μικρότερο μέρος του αφορά την ελαιουργία, την κτηνιατρική και την αμπελουργία.

Περιφέρεια Αττικής (1997-2010), Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης