Ακαδημίες, Παιδαγωγικές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ακαδημίες, Παιδαγωγικές

Equivalent terms

Ακαδημίες, Παιδαγωγικές

Σχετικοί όροι

Ακαδημίες, Παιδαγωγικές

3 Αρχειακή περιγραφή results for Ακαδημίες, Παιδαγωγικές

3 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου

  • Αρχείο
  • 1947-1991

Νόμοι, προεδρικά διατάγματα, εγκύκλιοι, ενημερωτικά, κτηριολογικά, προγράμματα, βιβλία ύλης, περίθαλψη, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, εκδρομές - εορταστικές εκδηλώσεις, στατιστικά, οικονομικά σχολής, εξοπλισμός, αλληλογραφία με το Υπουργείο παιδείας και εμπιστευτική αλληλογραφία, απολογισμοί, υποψήφιοι και επιλαχόντες σπουδαστές, τίτλοι σπουδών, εγγραφές, εξετάσεις δικαιολογητικά σπουδαστών, αποτελέσματα, αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, φάκελοι αρχείου, φάκελοι αρχείου «Κλεόβουλου» συνεταιρισμού δασκάλων, μισθολόγια, μισθοδοσία δασκάλων και προσωπικού, επιμίσθια καθηγητών, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, εκθέσεις προσωπικού, συσσίτια και εντάλματα πληρωμής συσσιτίων, σχολική εφορεία (πρακτικά συνεδριάσεων), ατομικοί φάκελοι δασκάλων, εφημερίδες, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραίωσης εγγράφων, πρακτικά (διεύθυνσης, επιτροπής επιλογής υποψηφίων, συλλόγου καθηγητών, υγειονομικής και πρακτικής άσκησης), απουσιολόγια, κυλικείο, ημερολόγια κίνησης συσσιτίου, βιβλία αποθήκης, βιβλία ταμείων, βιβλία βιβλιοθήκης

Παιδαγωγική Ακαδημία Ρόδου

Αρχείο Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Λάρισας

  • GRGSA_LAR ADM031.01
  • Αρχείο
  • 1970 - 2000

Το αρχείο περιλαμβάνει διοικητικό αρχείο της ΣΕΛΜΕ (Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης), της ΣΕΛΔΕ (Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης), και του ΠΕΚ (Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο). Επίσης περιέχει έντυπο υλικό και φωτογραφικά λευκώματα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας και εργασίες φοιτητών της.

Με την παράδοση του αρχείου παραλήφθηκε και η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας.

Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Λάρισας