Ακαδημίες, Παιδαγωγικές

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ακαδημίες, Παιδαγωγικές

Equivalent terms

Ακαδημίες, Παιδαγωγικές

Σχετικοί όροι

Ακαδημίες, Παιδαγωγικές

1 Αρχειακή περιγραφή results for Ακαδημίες, Παιδαγωγικές

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Λάρισας

  • GR GRGSA_LAR ADM031.01
  • Αρχείο
  • 1970 - 2000

Το αρχείο περιλαμβάνει διοικητικό αρχείο της ΣΕΛΜΕ (Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης), της ΣΕΛΔΕ (Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης), και του ΠΕΚ (Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο). Επίσης περιέχει έντυπο υλικό και φωτογραφικά λευκώματα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας και εργασίες φοιτητών της.

Με την παράδοση του αρχείου παραλήφθηκε και η Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Λάρισας.

Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Λάρισας