Ακίνητη περιουσία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ακίνητη περιουσία

Equivalent terms

Ακίνητη περιουσία

Σχετικοί όροι

Ακίνητη περιουσία

3 Αρχειακή περιγραφή results for Ακίνητη περιουσία

3 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Μαίρης Κόττα

  • GR GRGSA-MAG PRI36.2
  • Αρχείο
  • 1925, 1970-1988

Επιστολές, Έκθεση καταλληλότητας ακίνητου της Μαίρης Κόττα, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μισθώσεως αποθήκης, έγγραφα δικαστικού περιεχομένου, φωτογραφία.

Κόττα, Μαίρη

Συλλογή Κοινότητας Τρικέρων

  • GR GRGSA-MAG COL85
  • Αρχείο
  • 19ος - αρχές 20ού αιώνα

Πωλητήρια έγγραφα, επιστολικά έγγραφα προς τους Επιτρόπους των Τρικέρων, προικοσύμφωνα, χειρόγραφο εγχειρίδιο ψυχολογίας, πατριαρχικό έγγραφο, επιτροπικό κοινοτικό έγγραφο, περιουσιολόγιο, διοριστήριο έγγραφο, αποδείξεις παραλαβής χρημάτων, μπουγιουρντί, φιρμάνια.

Κοινότητα Τρικέρων