Ακίνητη περιουσία - Καταγραφή και μεταβίβαση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ακίνητη περιουσία - Καταγραφή και μεταβίβαση

Equivalent terms

Ακίνητη περιουσία - Καταγραφή και μεταβίβαση

Σχετικοί όροι

Ακίνητη περιουσία - Καταγραφή και μεταβίβαση

7 Αρχειακή περιγραφή results for Ακίνητη περιουσία - Καταγραφή και μεταβίβαση

7 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Αρχανών

 • GR GRGSA-IRA MTG. 2, 2.1
 • Αρχείο
 • 1880-1967
 • Δήμου Αρχανών: Bιβλία Yποθηκών, Γενικά Eυρετήρια Yποθηκών, Bιβλία Mεταγραφών, Bιβλία μεταφρασθέντων τουρκικών εγγράφων, Eυρετήρια Mεταγραφών, Bιβλία Eκθέσεων, Bιβλία Mερίδων, Δήμου Δαφνών: Bιβλία Yποθηκών, Γενικά Eυρετήρια Yποθηκών, Bιβλία Mεταγραφών, Bιβλία μεταφρασθέντων τουρκικών εγγράφων, Bιβλία Eκθέσεων, Bιβλία Mερίδων,
 • Δήμου Ηρακλείου: Bιβλία Yποθηκών, Γενικό Eυρετήριο Yποθηκών, Bιβλίο Mεταγραφών,
 • Δήμου Aγίων Παρασκιών: Bιβλίο Yποθηκών, Eυρετήριο Yποθηκών, Bιβλίο Mερίδων, Γενικό Eυρετήριο Mερίδων,
  Γενικά: Bιβλία Στατιστικής, Bιβλία Στατιστικής Mεταγραφών, Bιβλία Eισαγωγής εγγράφων και εισπράξεως τελών και δικαιωμάτων, Γενικό Aλφαβητικό Eυρετήριο, Eυρετήριο Kαταχώρισης Δανειστών, Πρωτόκολλο πράξεων του υποθηκοφύλακα Γ. Aνδρουλάκη, Πρωτόκολλο καταγραφής βιβλίων, σκευών, “δούναι και λαβείν” του Yποθηκοφυλακείου, Πρωτόκολλο πράξεων του δικαστικού κλητήρος Aλεξ. Mανουσάκη, Kατάλογος των μουσουλμανικών γαιών του χωριού Kάτω Aρχανών και του χωριού Kαρκαδιωτίσσης Tεμένους, Πρωτόκολλα διεκπεραίωσης αλληλογραφίας και καταγραφής των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αρχανών), Eυρετήρια των εισαγομένων Πολιτικών Δικογραφιών του Ειρηνοδικείου Αρχανών,
  Φάκελοι: Aιτήσεις Eγγραφής και Περιλήψεις Eγγραφής Yποθηκών, Κατασχέσεις δι’ Eπιταγών, Aλληλογραφία Yποθηκοφυλακείου Aρχανών, (υποθηκοφύλακες: N. Xριστινίδης, N. A. Mαυρογιάννης), Πληροφορίες και Πιστοποιητικά, Δικογραφίες Πλειστηριασμών

Υποθηκοφυλακείο Αρχανών

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ιεράπετρας

 • GR GRGSA-IRA MTG. 5
 • Αρχείο
 • 1881-1972
 • Δήμος Ιεράπετρας: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Εισερχομένων Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Τελών και Δικαιωμάτων, Βιβλία Μερίδων, Ευρετήριο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Γενικό Ευρετήριο, Ευρετήριο Κατασχέσεων, Βιβλία Μεταφράσεων, Βιβλίο Περιλήψεων των προς μετάφραση παραδιδομένων εγγράφων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλίο Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλίο Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών
 • Δήμος Ανατολής: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Βιβλίο Εκθέσεων Υποθηκών, Μεριδολόγια, Γενικό Ευρετήριο Μερίδων, Γενικό Ευρετήριο Υποθηκών,
 • Δήμος Καβουσίου: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Ευρετήρια Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Ευρετήρια Μερίδων,
 • Δήμος Κάτω Χωριού: Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών, Γενικό Ευρετήριο Μεταγραφών, Βιβλία Μερίδων, Γενικά Ευρετήρια. Αιτήσεις προς τον Υποθηκοφύλακα, Βιβλίο εμπόρου Ιεράπετρας Δημ. Τσαγκουράκη

Υποθηκοφυλακείο Ιεράπετρας

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Καστελλίου

 • GR GRGSA-IRA MTG. 1
 • Αρχείο
 • 1881-1964
 • Δήμου Αγίων Παρασκιών: Ευρετήριο Μεταγραφών, Μεριδολόγια, Βιβλίο Εκθέσεων, Βιβλία Υποθηκών,
 • Δήμου Καστελλίου: Ευρετήρια Μεταγραφών, Μεριδολόγια, Βιβλία Μεταφράσεων Μεταγραφών, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών,
 • Δήμου Παναγιάς: Ευρετήρια Μεταγραφών, Γενικά Ευρετήρια, Μεριδολόγια, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλίο Δανείων Καλλιέργειας, Βιβλίο Περιλήψεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών,
 • ΓΕΝΙΚΑ: Ευρετήριο Οφειλετών Υποθηκών, Ευρετήριο Μεταγραφών Γενικό, Μεριδολόγια, Βιβλίο Μεταφράσεων, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Διεκδικήσεων, Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών στην Παλαιοτουρκική, Βιβλία Περιλήψεων Υποθηκών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Στατιστικής Δανείων, Βιβλίο Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλία Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Τελών & Δικαιωμάτων, Βιβλία Υποθηκών, αιτήσεις

Υποθηκοφυλακείο Καστελλίου

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Λ. Χερσονήσου

 • GR GRGSA-IRA MTG. 4
 • Αρχείο
 • 1881-1974
 • Δήμου Επισκοπής: Ευρετήριο Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Βιβλία Εκθέσεων, Μεριδολόγια, Βιβλία Μεταγραφών,Βιβλία Μεταγραφών των μεταφρασθέντων εγγράφων, Βιβλίο Μεταγραφών & Μεταφράσεων, Βιβλία Υποθηκών,
 • Δήμου Καλού Χωριού: Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλίο Εκθέσεων,
 • Δήμου Λαγκάδος: Ευρετήριο Μερίδων, Μεριδολόγια, Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλίο Μεταφράσεων, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Υποθηκών,
 • Γενικά: Βιβλία Διεκδικήσεων, Βιβλίο Ευρετήριο Γενικό Δανειστών, Βιβλία Εισερχομένων 8 Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλία Καταχωρήσεων, Βιβλία Μεταγραφών, Βιβλία Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλίο Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Τελών & Δικαιωμάτων, Βιβλία Υποθηκών,
 • Υποθηκοφυλακείου Καλού Χωριού: Βιβλία Εισερχομένων, Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλία Καταχωρήσεων, Βιβλία Υποθηκών (στην παλαιοτουρκική)

Υποθηκοφυλακείο Λιμένα Χερσονήσου

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Σητείας

 • GR GRGSA-IRA MTG. 6
 • Αρχείο
 • 1880-1963
 • Για όλους τους Δήμους: Ευρετήριο Μεταγραφών, Ευρετήρια Μερίδων, Βιβλία Εισερχομένων Μεταγραφών, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών & Προσημειώσεων, Βιβλία Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Στατιστικής Μεταγραφών, Βιβλία Τελών & Δικαιωμάτων, Βιβλίο Απογράφων, Μεριδολόγια Πιστωτών, Βιβλίο Μερίδων Κατασχόντων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών.
 • Δήμος Καρυδίου-Ιτάνου: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών. Δήμος Τουρλωτής: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Ευρετήριο Μεριδούχων, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών. Δήμος Σητείας: Βιβλία Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Ευρετήρια Μεταγραφών, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών.
 • Δήμος Ρουκάκας: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήρια Υποθηκών, Βιβλίο Εκθέσεων Κατασχέσεων / Βιβλίο Στατιστικής Υποθηκών, Βιβλία Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών.
 • Δήμος Χανδρά-Πραισού: Βιβλίο Μεταγραφών, Ευρετήριο Υποθηκών, Βιβλίο Εκθέσεων Υποθηκών, Βιβλία Υποθηκών.

Υποθηκοφυλακείο Σητείας