Αρχείο Τ 2 (πρώην Τ 21-94) - Τουρκικά έγγραφα Νάκων

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τ 2 (πρώην Τ 21-94)

Τίτλος

Τουρκικά έγγραφα Νάκων

Ημερομηνία(ες)

  • 1744 - 1823 (αλλά κυρίως από το 1790 και μετά) (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

1 φάκελος (3 υποφάκελοι με 74 έγγραφα)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Νικόλαος Νάκος ήταν ένας από τους κυριότερους Έλληνες κτηματίες και προκρίτους της Λειβαδιάς και συμμετείχε στην έναρξη του Αγώνα το 1821, αν και ύστερα συνθηκολόγησε με τον Ομέρ Βρυώνη. Ο γιος του Λάμπρος πρωτοστάτησε κι αυτός στα γεγονότα του 1821 και υπήρξε εκπρόσωπος της Λιβαδειάς στις Εθνοσυνελεύσεις και υπουργός της Αστυνομίας. Ήταν συμπέθεροι με τους Δυοβουνιώτηδες.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο φαίνεται ότι πέρασε στην οικογένεια του οπλαρχηγού Γ. Δυοβουνιώτη λόγω του συμπεθεριού του με τους Νάκους. Μόνο με την καταλογογράφησή του (2019) διαπιστώθηκε η αληθινή του προέλευση

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά Γ. Δυοβουνιώτη (εγγονού του οπλαρχηγού, 1904) μαζί με άλλα έγγραφα του τελευταίου (Μ4)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φιρμάνι προς το μουχαφίζη του Ευρίπου (1744)· χοτζέτια, ταπιά κι άλλοι τίτλοι διαφόρων κτημάτων στη Λειβαδιά, στην Κάπραινα και αλλού στη Βοιωτία και στη Λοκρίδα· διάφορα έγγραφα για μισθώσεις τσιφλικιών ή μουκατάδων κλπ. στις ίδιες περιοχές· ναυλοσύμφωνο του 1806 και δανειακές συμφωνίες των προκρίτων της Λειβαδιάς· έκκληση «χαρεμιού» για ανταλλαγή αιχμαλώτων (1822) και 4 έγγραφα του 1823 (ίσως από την Εύβοια)· επίσης λίγα έγγραφα για υποθέσεις Τούρκων στις περιοχές Κρατόβου, Κουμανόβου κλπ.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Χρονολογικό (τα αχρονολόγητα στο τέλος), αλλά 13 έγγραφα που δε φαίνονται να σχετίζονται άμεσα με τους Νάκους (κυρίως τα μακεδονικά και τα 4 του 1823) μπήκαν χωριστά στον τελευταίο υποφάκελο

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Τουρκικά (Οθωμανική γραφή), αλλά με δυο ελληνικά σημειώματα και αρκετές ελληνικές σημειώσεις στην πίσω όψη των άλλων εγγράφων

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Αναλυτικός κατάλογος σε MS/EXCEL(2019)

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

31/7/2020

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Μιχάλης Κοκολάκης

Πεδίο Πρόσκτησης