Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Καθιερωμένες μορφές του ονόματος

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων

Παράλληλες μορφές του ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

Τύπος

  • Βιβλιοθήκη

Περιοχή επαφής

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

17674

Τηλέφωνο

2130999920-1

Fax

Email

Σημείωση

Περιοχή περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Συλλογές

Αποτελείται κυρίως από αρχεία και συλλογές του 19ου και αρχών 20ου αιώνα. Επίσης πολλά της περίόδου της Τουρκοκρατίας και τέλος κώδικες βυζαντινούς.
Οι συλλογές χωρίζονται σε γράμματα εν είδη ειδικού Ευρετηρίου ανάλογα με τον κατάλογο στον οποίο περιγράφονται (Πολίτη, Νικολόπουλου, Σταύρου) και της αρχειοθέτησης και αρίθμησης των εγγράφων

Κατάλογος Πολίτη

Α Γενικό Αρχείο (ευρύτερη ενότητα)
Το Γενικό Αρχείο Α αποτελείται από 10763 ιστορικά έγγραφα (ποικίλων προελεύσεων, που συγκροτούν αυτόνομα αρχεία/συλλογές) αναφερόμενα στην νεότερη περίοδο της Ελληνικής Ιστορίας. Το αρχείο αυτό είναι "ανοικτό" και συνεχώς αυξανόμενο με νέες προσκτήσεις. Πυρήνας του υπήρξε το λεγόμενο Αρχείο Ιω. Φιλήμονος.
Β – Κ
Διάφορα αρχεία ή συλλογές που δεν έχουν ενταχθεί σε ευρύτερη ενότητα.
Μ Μικρά Αρχεία (1-21) (ευρύτερη ενότητα)
Με υποδιαιρέσεις του Μ αρχεία συλλογές διαφορετικών προελεύσεων
Ν-Ρ
Διάφορα αρχεία ή συλλογές που δεν έχουν ενταχθεί σε ευρύτερη ενότητα
Σ Πατριαρχικά σιγίλια και έγγραφα (ευρύτερη ενότητα)
Με υποδιαιρέσεις του Σ συλλογές διαφορετικών προελεύσεων
Στ-Υ
Διάφορα αρχεία ή συλλογές που δεν έχουν ενταχθεί σε ευρύτερη ενότητα
Φ Φιλολογικόν αρχείον (ευρύτερη ενότητα)
Με υποδιαιρέσεις του Φ συλλογές διαφορετικών προελεύσεων
Φλ -Χτ
Διάφορα αρχεία ή συλλογές που δεν έχουν ενταχθεί σε ευρύτερη ενότητα
Ψ Μεταγενέστερα ή Ελάσσονος Σημασίας / Χειρόγραφα (ευρύτερη ενότητα)
Ω Μεταγενέστερα ή Ελάσσονος Σημασίας / ΄Εγγραφα (ευρύτερη ενότητα)

Η σήμανση με γράμματα βγαίνει από τα αρχικά λέξεων

Εργαλεία έρευνας, κατάλογοι και δημοσιεύσεις

Περιοχή πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες και όροι πρόσβασης

Συνθήκες προσπέλασης

Περιοχή παρεχόμενων υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοικτοί στο κοινό

Περιοχή ελέγχου

Κωδικός αναγνώρισης περιγραφής

Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής

Κανόνες και/ή συμβάσεις

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Γλώσσα(ες)

Αλφάβητο(α)

Πηγές

Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της περιγραφής

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Clipboard

Βασική επικοινωνία

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα
Αθήνα, Αττική 17674