Αρχείο Ι - Αρχείο Αινιάνος

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Ι

Τίτλος

Αρχείο Αινιάνος

Ημερομηνία(ες)

  • 1821-1845 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

3 κουτιά και 1 πακέτο (συνολικά 239 τεκμήρια)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1788-1848)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Λόγιος και πολιτικός από το Μαυρίλο του Βελουχιού, εκπρόσωπος του Πατρατζικιού (σημ. Υπάτη) στις εθνοσυνελεύσεις του Αγώνα και πρώτος νομάρχης της Εύβοιας το 1833.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Αγορά Γ. Μαζαράκη, Φεβ. 1905

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Διάφορες επιστολές και έγγραφα κυρίως του Αγώνα, σημειώσεις και υπομνήματα για ποικίλα ιστορικά και άλλα θέματα.

Πιο αναλυτικά (από τον κατάλογο Λίνου Πολίτη):
I. Έγγραφα και επιστολαί Επαναστάσεως κε. (Ι 1-143) (ιδιαίτερος κατάλογος Γ. Μαζαράκη)
II. Τετράδια, Υπομνήματα (Ι 01-021)
III. Σημειώσεις, πρόχειρα συγγραμμάτων κ.ά.: 1. Σχετικά με αρχαίαν ιστορίαν και φιλολογίαν (Ι 144-175) 2. Σχετικά Βυζαντινής Ιστορίας (Ι 176-188) 3. Γεωγραφικά κ.ά. (Ι 189-218)

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Generated finding aid

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Το κυριότερο τμήμα της αλληλογραφίας (κάπου 80 έγγραφα) είναι του 1824-1825. Ανάμεσα στα υπόλοιπα το χφ. του επικήδειου του Καραϊσκάκη και αυτόγραφο Περραιβού για τις μάχες στο Σούλι.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

22/07/2019

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες