Αρχείο Κτ (ΑΕΠ/0) - Αρχείο Κουρνούτου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Κτ (ΑΕΠ/0)

Τίτλος

Αρχείο Κουρνούτου

Ημερομηνία(ες)

  • 1922-1955 (αλλά κυρίως μετά το 1940) (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

6 κουτιά (42 φάκελλοι)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1913 - 1989)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φιλόλογος και ιστορικός από το Στρέφι της Ηλείας. Δίδαξε σε γυμνάσιακαι συνεργάστηκε προπολεμικά με το Νικόλαο Μαυρή στην έκδοση του «Ιστορικού Αρχείου Κάσου». Μεταξύ 1944 και 1955 ήταν Επιμελητής Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης και δημοσίευσε σε περιοδικά σχετικές επιστημονικές εργασίες, ενώ αναμίχθηκε στην πολιτική ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος του Π. Κανελλόπουλου (ως το 1951). Το 1955 έγινε Διευθυντής Γραμμάτων και Τεχνών στο Υπουργείο Παιδείας. Επιμελήθηκε τα ανθολόγια "Το Απομνημόνευμα" και "Λόγιοι της Τουρκοκρατίας" στη «Βασική Βιβλιοθήκη»(1953-1956), ασχολήθηκε με ζητήματα τεκμηρίωσης και βιβλιογραφίας και εκπροσώπησε την Ελλάδα σε ξένους οργανισμούς.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία. Πρόκειται για υλικό που μάλλον εγκατέλειψε ο Κουρνούτος στο Τμήμα Χειρογράφων όταν μετακινήθηκε στη Διεύθυνση Γραμμάτων του υπουργείου Παιδείας (1955).

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Κατάλοιπα διάφορων εργασιών δημοσιευμένων ή όχι (σημειώσεις, σχεδιάσματα, κείμενα, μεταγραφές χειρογράφων, ευρετήριο των επιστολών του Κοραή κλπ.). Αλληλογραφία (πάνω από 700 γράμματα) με φίλους και συγγενείς στην Ηλεία, με υπαλλήλους, δασκάλους και κομματάρχες για ποικίλα ρουσφέτια, με ερευνητές και λόγιους (Ν. Μαυρή, Λ. Πολίτη, Δ. Νιάνια, Π. Τόππινγκ, Β. Λαούρδα κ.ά.· περιλαμβάνει επίσης ανεπίσημα γράμματα για ζητήματα των χφ. της ΕΒΕ, όπως του Βέρνερ Γαίγκερ για τα έργα του Γρηγορίου Νύσσης). Έγγραφα, έντυπα, κείμενα και σημειώσεις για άλλα πολυποίκιλα θέματα, ιδίως τη δράση και την ιδεολογία του Ενωτικού Κόμματος, τις ενημερωτικές αποστολές του ΟΕΟΣ στις ΗΠΑ και αλλού για θέματα διαχείρισης πληροφοριών και τεκμηρίωσης (1950-51), την επιθεώρηση των βιβλιοθηκών του Αγίου Όρους (1954) κλπ.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Απομακρύνθηκαν διάφορα έντυπα, περιττά αντίτυπα δακτυλογραφήσεων και άλλο υλικό παρέμβλητο ή άχρηστο (περίπου το 1/3 του αρχικού όγκου)

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πέντε θεματικές ενότητες και μία έκτη με «Ποικίλα».

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Γερμανικά
  • Ελληνικά
  • Ιταλικά

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Λίγα Ιταλικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Τα έγγραφα ιδίως του Ε.Ε.Κ. έχουν σοβαρές φθορές

Εργαλείο έρευνας

Συνοπτικός περιγραφικός κατάλογος (2021)

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Υπηρεσιακά έγγραφα του Κουρνούτου υπάρχουν στο αντίστοιχο αρχείο του Τμήματος Χειρογράφων. Αλληλογραφία του με το Ν. Μαυρή έχει και το αρχείο Μαυρή στη Γεννάδειο βιβλιοθήκη.

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

19/10/2021

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής του Φορέα.

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Μιχάλης Κοκολάκης

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες