Αρχείο Ξ (I-IV) - Αρχείο Νάξου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Ξ (I-IV)

Τίτλος

Αρχείο Νάξου

Ημερομηνία(ες)

  • 1545-1862 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

6 κουτιά (1139 τεκμήρια)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Σύμμικτη συλλογή που διασπάστηκε και πουλήθηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη σε δόσεις από διάφορα πρόσωπα. Η γνώμη του Λ. Πολίτη ότι πρόκειται για αρχείο «της καγκελλαρίας της λατινικής Μητροπόλεως Νάξου» φαίνεται αστήριχτη. Το τμήμα ΙΙΙ (αγορά Γεωργιάδη) αποκλίνει κάπως από τα άλλα στο περιεχόμενο. Εκ των υστέρων μπήκαν στο Ξ και οι συλλογές V (Δρύλλη) και VI (Ίου) που είναι ολότελα άσχετες και εξετάζονται σε χωριστά δελτία.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ναξιώτικα δικαιοπρακτικά έγγραφα (κυρίως της Τουρκοκρατίας), τμήματα των νοταριακών αρχείων Καλλέργη (Πάρου) και Κόκκου (Νάξου), «τοπικοί νόμοι» Νάξου, κατάστιχα και έγγραφα των υποπροξενείων Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, αλληλογραφία, διατριβές, ποιήματα, εγκύκλιοι κλπ. (μερικά σε αντίγραφα).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες ανάλογα με τον δωρητή ή / και το θέμα
Έγγραφα νοταριακά Νάξου και Πάρου (I) (Ξ 1-666):
Νάξου (ΙΙ) (Ξ 667-875):
Διάφορα έγγραφα, νοταριακά και άλλα, Νάξου και Πάρου (ΙΙΙ) (Ξ 876-1052)
Έγγραφα και κατάστιχα Νάξου (IV) (Ξ 1053-1059):
80 νοταριακά έγγραφα Νάξου ετών 1612-1839 (Ξ 1060-1139).

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, Λατινικά, Ιταλικά, Γαλλικά (έγγραφα τουρκικά με την ίδια προέλευση έχουν ενταχθεί στους κωδικούς Τ3-Τ4)

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σημείωση δημοσίευσης

Σημείωση δημοσίευσης

Μ. Κοκολάκης, «Τα “ναξιακά αρχεία” της Εθνικής Βιβλιοθήκης», ανακοίνωση στο Στ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Νάξος δια μέσου των αιώνων» (Δαμαριώνας Νάξου, 1/9/2018)· A. Kasdagli, Land and marriage settlements in the Aegean: A case study of 17th century Naxos, Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, 1999

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Πρόκεται για συλλογή υλικού που συγκροτήθηκε από διαφορετικές αγορές.

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

02/08/2019

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες