Αρχείο Ασ - Αρχείο Ασώπιου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Ασ

Τίτλος

Αρχείο Ασώπιου

Ημερομηνία(ες)

  • 1812-1892 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

55 αριθμημένα κουτιά (μόνο τα 9 πρώτα έχουν ταξινομηθεί) και 8 θήκες με «σύμμικτη ύλη»

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1785-1872)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Κωνσταντίνος ήταν Ηπειρώτης λόγιος. Σπούδασε στην Ιταλία και τη Γερμανία κι έγινε καθηγητής και πρύτανης στην Ιόνιο Ακαδημία της Κέρκυρας και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Όνομα παραγωγού

(1825-1905)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γιος του Κωνσταντίνου Ασώπιου, ο Ειρηναίος ήταν γιατρός, δημοσιογράφος και χρονογράφος.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά χήρας Ειρηναίου Κ. Ασωπίου, 1908 και αγορά από την ίδια, 1915

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Ποικίλη αλληλογραφία, σημειώσεις και χειρόγραφα μελετών και μαθημάτων, διπλώματα, διοριστήρια και άλλα προσωπικά χαρτιά του Κ. Ασώπιου, έγγραφα Ιονίου Ακαδημίας, πανεπιστημιακά κλπ. (Από το ίδιο αρχείο προέρχονται «πανεπιστημιακές παραδόσεις» στη συλλογή ΠΠ, χειρόγραφοι κώδικες και άλλο υλικό της ΕΒΕ).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά κλπ.

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Σημείωση

Το αταξινόμητο τμήμα του αρχείου περιέχει και μεταγενέστερα έγγραφα.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες