Αρχείο Κφ - Αρχείο Καφαντάρη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Κφ

Τίτλος

Αρχείο Καφαντάρη

Ημερομηνία(ες)

  • 1910(;) - 1946 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

18 ράφια (289 θήκες)

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1873 - 1946)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Γεώργιος Καφαντάρης (Φραγκίστα Ευρυτανίας, 1873 - Αθήνα, 1946) ήταν πολιτικός, ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες του χώρου των βενιζελικών στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και πρωθυπουργός (1924). Άρχισε να ασχολείται με τη πολιτική το 1902 και εξελέγη βουλευτής Ερυτανίας στις εκλογές του 1905 και 1906. Στα τέλη του 1910 προσχώρησε στο κόμμα των Φιλελευθέρων και διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών (1915), Γεωργίας (1919), Δικαιοσύνης (1924) στις κυβερνήσεις Βενιζέλου. Διαφώνησε με το Βενιζέλο επί του Πολιτειακού, παραιτήθηκε και ίδρυσε το “Προοδευτικό κόμμα των Φιλελευθέρων”. Στη δικτατορία του Παγκάλου εκτοπίστηκε (1926) ενώ υποστήριξε την ανάθεση της πρωθυπουργίας στον Α.Ζαίμη, στην κυβέρνηση του οποίου διετέλεσε υπουργός Οικονομικών ακολουθώντας αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Το 1928 το Προοδευτικό κόμμα εξέλεξε τρεις βουλευτές και άσκησε οξύτατη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του Βενιζέλου (1928-1932). Εναντιώθηκε στη μεθόδευση για την παλινόρθωση της βασιλείας και πήρε μέρος στις εκλογές του 1936 συμπράττοντας με τους Γ. Παπανδρέου και Α. Παπαναστασίου. Εκτοπίστηκε στη διάρκεια της δικατορίας του Μεταξά και στην Κατοχή ανέλαβε πρωτοβουλίες για την επιστροφή του Γεωργίου Β΄. Αντιπολιτεύθηκε τις κυβερνήσεις μετά την Απελευθέρωση, δέχθηκε ωστόσο να αναλάβει την αντιπροεδρία στην κυβέρνηση Θ.Σοφούλη (1945). Παραιτήθηκε λίγους μήνες αργότερα καταγγέλοντας ως διαβλητές τις σχεδιαζόμενες εκλογές. Πέθανε στις 29 Αυγούστου 1946. Ο Καφαντάρης ήταν δεινός ρήτωρ, έγραψε πολλά άρθρα και πολιτικο-οικονομικές μελέτες και υπήρξε εκδότης του περιοδικού Πολιτική και Κοινωνική Επιθεώρησις.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρήθηκε στην ΕΒΕ από τον ανηψιό του Γεωργίου Καφαντάρη Κωνσταντίνο Μούτσελο (1967)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αλληλογραφία, εκθέσεις, υπομνήματα, αγορεύσεις, σημειώματα, εφημερίδες ή αποκόμματα, διάφορα έντυπα κλπ. για την πολιτική δράση του Καφαντάρη και γενικά τα πολιτικά, οικονομικά και διπλωματικά ζητήματα της Ελλάδας, κυρίως στο Μεσοπόλεμο: Εκλογικές αναμετρήσεις, κινήματα και δικτατορίες, δημόσια έργα, σταφιδικό και καπνικό, αγροτικό και τραπεζικό ζήτημα, κρατικοί προϋπολογισμοί, χρέη και γερμανικές επανορθώσεις, σχέσεις με κράτη των Βαλκανίων, τοπικά ζητήματα Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας, οργανωτικά των Προοδευτικών, επαφές με το ΕΑΜ, και άλλα. Τέλος υπάρχουν σφραγίδες, επιγραφή από το γραφείο του Καφαντάρη και λίγα μεταγενέστερα άσχετα («Ασκήσεις Υδραυλικής»).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Το αρχείο παραδόθηκε με μια κατ’ επίφαση θεματική ταξινόμηση σε «γενικό» και σε «προσωπικό» αρχείο με συνολικά 22 υποδιαιρέσεις. Δεν υπάρχει λογική σειρά στους φακέλλους ή τις υποδιαιρέσεις, οι οποίες συχνά έχουν μόνο γενικόλογους τίτλους: «Πολιτική», «Οικονομικά», «Διάφορα», «Προσωπικά». Όλα αυτά ισχύουν ακόμα, με τη διαφορά πως έχουν ενταχθεί στις ίδιες υποδιαιρέσεις οι πολλοί ακατάγραφοι και ανένταχτοι φάκελλοι της παλιάς ταξινόμησης.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά (ορισμένα έντυπα κ.ά. στα Γαλλικά)

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Μέσα στους φακέλλους βρίσκονται χειρόγραφες περιγραφές των τεκμηρίων από υπαλλήλους της ΕΒΕ. Έχουν βρεθεί αρκετές περιπτώσεις φακέλλων με περιεχόμενο άσχετο με τον τίτλο τους, έγγραφα κολοβά, διασκορπισμένα πολλαπλά αντίγραφα κλπ.

Εργαλείο έρευνας

Ελλιπής συνοπτικός δακτυλογραφημένος κατάλογος των φακέλλων από τους δωρητές (527 αριθμημένοι φάκελλοι) και πληρέστερη μηχανογραφημένη εκδοχή του από το προσωπικό ΕΒΕ το 2010 (790 φάκελλοι)

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

5/10/2020

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Μιχάλης Κοκολάκης

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες