Αρχείο Ψ 66 - Αρχείο Ιωαννίδη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Ψ 66

Τίτλος

Αρχείο Ιωαννίδη

Ημερομηνία(ες)

  • 1852-1934 (αλλά και πιο παλιά σε αντίγραφα) (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

4 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Φιλόλογος από την Αμοργό. Σπούδασε στην Αθήνα και έζησε χρόνια στο Βουκουρέστι και την Κων/πολη, όπου δίδαξε στην Πατριαρχική Σχολή της Χάλκης. Ασχολήθηκε με τη συλλογή αρχαιολογικού, ιστορικού και λαογραφικού υλικού στο νησί του, αλλά το βιβλίο του «Αμοργιακά» δεν εκδόθηκε ποτέ.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το αρχείο πουλήθηκε στην Αρχαιολογική Εταιρεία το 1951. Το «λαογραφικό» υλικό συμφωνήθηκε τότε να δοθεί στην Ακαδημία Αθηνών και τα «μοναστηριακά» στο Τμήμα Χειρογράφων της ΕΒΕ. Το μερίδιο της ΕΒΕ έμεινε ακατάταχτο κι απρόσιτο μέχρι το 2019.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Χειρόγραφοι κατάλογοι (1892) των 95 περγαμηνών και χαρτώων κωδίκων της μονής της Χοζοβιώτισσας (183 αριθμημένα φύλλα), αντίγραφα του κτητορικού της κώδικα και άλλων αποσπασμάτων, «βιβλιακά» σημειώματα και άλλα σκόρπια (όχι μόνο για την Αμοργό), κατάλογοι ξωκκλησιών, αντίγραφο «ρίμας της Αμοργού» (1797), φυλλάδιο με λαϊκά ποιήματα της Καλής Πρασίνου, μεταγενέστερο υλικό για την κλοπή κειμηλίων του μοναστηριού (1933) κλπ.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Αρχαιολογική Εταιρεία (Αθήνα): Αρχείον Εμμανουήλ Ιωαννίδου (κωδ. 2045-2046), φάκελλοι 1-10

Related descriptions

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

13/05/2020

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Μιχάλης Κοκολάκης

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες