Αρχείο Ψ62 - Αρχείο Τσιρώνη

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Ψ62

Τίτλος

Αρχείο Τσιρώνη

Ημερομηνία(ες)

  • 1990-2005 (απομνημονεύματα του 1940-1948) (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Ένα κουτί με χειρόγραφα, δακτυλογραφημένα και φωτοτυπημένα κείμενα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Γεννήθηκε και έζησε στη συνοικία Χαριλάου της Θεσσαλονίκης. Στην Κατοχή οργανώθηκε στην Εθνική Πολιτοφυλακή και συμμετείχε σε διάφορες αντιστασιακές ενέργειες. Το 1945 φυγαδεύεται στη Γιουγκοσλαβία, επιστρέφει στην Ελλάδα μετά τρία χρόνια, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Ασχολήθηκε αργότερα με το εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Παραδόθηκε στην ΕΒΕ από το γιο του Ν. Τσιρώνη Γιώργο για λογαριασμό της οικογένειας (2019)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Περιλαμβάνει την αυτοβιογραφική μαρτυρία του Νίκου Τσιρώνη για την αντιστασιακή του δράση ως μέλους του Α’ τμήματος της Εθνικής Πολιτοφυλακής των ανατολικών συνοικιών Θεσσαλονίκης κατά την Κατοχή και για τη φυγάδευσή του στη Γιουγκοσλαβία
(Μπούλκες) από το Φεβρουάριο του 1945 ως το φθινόπωρο του 1946. Συνοδεύεται από πρόσθετα κείμενα των φίλων και συναγωνιστών του Σωκράτη και Κώστα Σιαπέρα, και από σύντομη μαρτυρία της συζύγου του Φρύνης Κανάκη-Τσιρώνη για την ίδια περίοδο στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Η δραματοποιημένη αφήγηση (φάκελλος 13 α ) της συνομιλίας του Ν. Τσιρώνη με τον Γ. Ζυμαρίτη για το «Νησί της Ντροπής» του Μπούλκες προστέθηκε στο αρχείο το Γενάρη του 2020

Σύστημα Ταξινόμησης

Τα κείμενα του Τσιρώνη χωρίζονται σε 13 φακέλλους ή «κεφάλαια». Άλλοι 3 φάκελλοι (14-16) περιέχουν τις μαρτυρίες που του εμπιστεύτηκαν άλλοι.

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Κατάλογος των περιεχομένων από το Γιώργο Τσιρώνη (2018) και περιγραφή κατά ΔΙΠΑΠ (2020)

Πεδίο συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Related descriptions

Σημείωση δημοσίευσης

Σοφία Ηλιάδου-Τάχου, «Μέρες» της ΟΠΛΑ στη Θεσσαλονίκη. Τα χρώματα της βίας (1941-1945), και: Από τη Βάρκιζα στο Μπούλκες. Διαδρομές ζωής ή θανάτου (μέσα από το αρχείο του Ν. Τσιρώνη)· και τα δυο από τις εκδ. «Επίκεντρο» (Θεσ/νίκη 2013-2014)

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Το αρχείο έχει παραδοθεί και ψηφιοποιημένο.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Σημεία πρόσβασης είδους

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

8/5/2020

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Ουρανία Παπαδοπούλου

Πεδίο Πρόσκτησης