Γιουγκοσλαβία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γιουγκοσλαβία

Αντίστοιχοι όροι

Γιουγκοσλαβία

Σχετικοί όροι

Γιουγκοσλαβία

2 Αρχειακή περιγραφή results for Γιουγκοσλαβία

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τσιρώνη

  • Ψ62
  • Αρχείο
  • 1990-2005 (απομνημονεύματα του 1940-1948)

Περιλαμβάνει την αυτοβιογραφική μαρτυρία του Νίκου Τσιρώνη για την αντιστασιακή του δράση ως μέλους του Α’ τμήματος της Εθνικής Πολιτοφυλακής των ανατολικών συνοικιών Θεσσαλονίκης κατά την Κατοχή και για τη φυγάδευσή του στη Γιουγκοσλαβία
(Μπούλκες) από το Φεβρουάριο του 1945 ως το φθινόπωρο του 1946. Συνοδεύεται από πρόσθετα κείμενα των φίλων και συναγωνιστών του Σωκράτη και Κώστα Σιαπέρα, και από σύντομη μαρτυρία της συζύγου του Φρύνης Κανάκη-Τσιρώνη για την ίδια περίοδο στην Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη.

Τσιρώνης, Νίκος

Αρχείο αποζημιώσεων/επανορθώσεων: Γιουγκοσλαβία

  • Αρχείο
  • 1953 - 1983

Αιτήσεις Ελλήνων υπηκόων καθώς και αιτήσεις κληρονόμων Ελλήνων κατοίκων Γιουγκοσλαβίας για αποζημιώσεις περιουσιών τους στη Γιουγκοσλαβία που εγκαταλείφθηκαν ή εθνικοποιήθηκαν, απαλλοτριωθέντα ακίνητα Γιουγκοσλάβων υπηκόων στην Ελλάδα, ελληνογιουγκοσλαβικές διαπραγματεύσεις, κ.ά.