Άγιος Παύλος (Χαλκιδική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Παύλος (Χαλκιδική)

Equivalent terms

Άγιος Παύλος (Χαλκιδική)

Σχετικοί όροι

Άγιος Παύλος (Χαλκιδική)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Παύλος (Χαλκιδική)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου

  • GRGSA-CHA [EDU. 2.1, 2.3]
  • Αρχείο
  • 1925-2011

Βιβλία περιουσίας Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου, βιβλία Γενικός Έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου και Νυχτερινής Σχολής Αγίου Παύλου, βιβλία μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παύλου και Νυχτερινής Σχολής Αγίου Παύλου, φάκελοι τίτλοι σπουδών, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία 92 τίτλοι λογοτεχνικά, παιδαγωγικά, ιστορικά, βιβλία κινητής περιουσίας σχολείου, βιβλίο ευρετήριο μαθητών, βιβλία πρακτικών συλλόγου διδασκόντων, βιβλίο ημερολογίου σχολικής ζωής, φάκελος δικαιολογητικών εγγραφής μαθητών, φάκελος βεβαιώσεων φοίτησης, προόδου, πιστοποιητικά σπουδών, φάκελος σχολικών επιτροπών- κυλικείων, βιβλίο μητρώου μαθητών, άλμπουμ φωτογραφιών (μαθητών και δασκάλων), φάκελος απολογισμός σχολικού ταμείου Αγίου Παύλου, φάκελος συλλόγου, φάκελος εσόδων-εξόδων, βιβλίο διεκπεραίωση εγγράφων, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλίο καταθέσεις –αναλήψεις, βιβλίο εσόδων-εξόδων, βιβλία ταμείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Παύλου (Χαλκιδική)