Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων (Λάρισα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων (Λάρισα)

Equivalent terms

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων (Λάρισα)

  • UF Χατζή Αμάρ (Λάρισα)

Σχετικοί όροι

Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων (Λάρισα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Γεώργιος Φαρσάλων (Λάρισα)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων

  • GRGSA_LAR EDU073.01
  • Αρχείο
  • 1941 - 1998

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γεωργίου (Χατζή Αμάρ) Φαρσάλων καλύπτει τα έτη 1941 - 1998 και αποτελείται από 39 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πράξεων κ.ά., καθώς και 10 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου ταξινομείται σε δύο σειρές με βάση τον παραγωγό του: Σειρά Ι. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, Σειρά ΙΙ. Νυκτερινή Σχολή Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων. Είναι δε ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων

Αρχείο Νηπιαγωγείου Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων

  • GRGSA_LAR EDU074.01
  • Αρχείο
  • 1982 - 1994

Το αρχείο του Νηπιαγωγείου Αγ. Γεωργίου Φαρσάλων καλύπτει τα έτη 1982 - 1994 και αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του νηπιαγωγείου. Αποτελείται από 2 βιβλία, και 2 φακέλους με διάφορα έγγραφα που παρήχθησαν κατά την καθημερινή λειτουργία του σχολείου.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων