Άγιοι Ανάργυροι (Λάρισα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιοι Ανάργυροι (Λάρισα)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιοι Ανάργυροι (Λάρισα)

Σχετικοί όροι

Άγιοι Ανάργυροι (Λάρισα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιοι Ανάργυροι (Λάρισα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων

  • GRGSA_LAR EDU042.01
  • Αρχείο
  • 1944 - 1957

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων καλύπτει τα έτη 1944 - 1957 και αποτελείται από 5 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων (3/θέσιο)