Άγιος Γεώργιος (Αιτωλοακαρνανία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Γεώργιος (Αιτωλοακαρνανία)

Equivalent terms

Άγιος Γεώργιος (Αιτωλοακαρνανία)

Σχετικοί όροι

Άγιος Γεώργιος (Αιτωλοακαρνανία)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Γεώργιος (Αιτωλοακαρνανία)

2 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

  • GRGSA-AIT RLA. 45
  • Αρχείο
  • 1866-1998

Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Αποφάσεων Προέδρου, Πληθυσμού & Ληξιαρχείου, Φορολογικής Επιτροπής, Καθολικού, Προσωπικής Εργασίας, Έργων, Βιβλιοθήκης κλπ. & φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, οικονομικών στοιχείων, εκλογικών θεμάτων, ληξιαρχικών εγγράφων, φορολογικών διαφορών, γεωργοκτηνοτροφικών θεμάτων, καπνικών κλπ.

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Συλλογή Εγγράφων

  • GRGSA-AIT COL. 28
  • Αρχείο
  • 1853-1935

Δικαστικές αποφάσεις, συμβόλαια, έκθεση καθορισμού ορίων κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου και Μαμάκου