Άγιος Γεώργιος (Αιτωλοακαρνανία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Γεώργιος (Αιτωλοακαρνανία)

Equivalent terms

Άγιος Γεώργιος (Αιτωλοακαρνανία)

Σχετικοί όροι

Άγιος Γεώργιος (Αιτωλοακαρνανία)

6 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Γεώργιος (Αιτωλοακαρνανία)

6 results directly related Exclude narrower terms

Aρχείο Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT RLA. 45
 • Αρχείο
 • 1866-1998

Πρακτικά & Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Αποφάσεων Προέδρου, Πληθυσμού & Ληξιαρχείου, Φορολογικής Επιτροπής, Καθολικού, Προσωπικής Εργασίας, Έργων, Βιβλιοθήκης κλπ. & φάκελλοι προϋπολογισμών, κοινοτικών έργων, οικονομικών στοιχείων, εκλογικών θεμάτων, ληξιαρχικών εγγράφων, φορολογικών διαφορών, γεωργοκτηνοτροφικών θεμάτων, καπνικών κλπ.

Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Κοινότητα Αγίου Γεωργίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Αγίου Γεωργίου Αντιρρίου/Μικτού Δημοτικού Σχολείου Αντιρρίου/Δημοτικού Σχολείου Αντιρρίου

 • GRGSA-AIT EDU. 553
 • Αρχείο
 • 1895-2015

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Διευθυντού, Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής, Σχολικού Συμβουλίου, Βιβλία Εσόδων-Εξόδων, Επιθεωρουμένων Διδασκάλων, Εποπτικών Μέσων, Μητρώου Προσωπικού & φάκελοι εξερχόμενης αλληλογραφίας, περιοδικών στοιχείων-πινάκων-προγραμμάτων, διδακτηρίου, Σχολικού Συμβούλου, τίτλων σπουδών, καθαριστριών-κυλικείου-μεταφοράς μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αρρένων Αγίου Γεωργίου Αντιρρίου

Αρχείο Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Mεσολογγίου-Nαυπακτίας (νυν Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου-Ναυπακτίας «Η ΕΝΩΣΗ»)

 • GRGSA-AIT ADM.39.2
 • Αρχείο
 • 1924-1998

Bιβλία Πρακτικών & Αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικού Συμβουλίου, Προεδρείου, Ειδικών Επιτροπών, Βιβλία Ταμείου, Χρεωστών, Ισοζυγίων-Ισολογισμών-Απογραφών, Λογαριασμών, Κερδών & Ζημιών, Καθολικά, Ημερολόγια Συνεταιρισμών Μεσολογγίου-Ναυπακτίας, Πενταλόφου, Φραγκουλέικων, Ευηνοχωρίου, Καταστατικά Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγίου Γεωργίου και Ελληνικών

Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Mεσολογγίου-Nαυπακτίας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 544
 • Αρχείο
 • 1937-2014

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Πράξεων Προϊσταμένου, Παρουσίας Εκπαιδευτικών Ολοήμερου Σχολείου, Τάξεως, πρωτόκολλο αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Μεσολογγίου

Συλλογή Εγγράφων

 • GRGSA-AIT COL. 28
 • Αρχείο
 • 1853-1935

Δικαστικές αποφάσεις, συμβόλαια, έκθεση καθορισμού ορίων κοινοτήτων Αγίου Γεωργίου και Μαμάκου