Άγιοι Ανάργυροι (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιοι Ανάργυροι (Καρδίτσα)

Equivalent terms

Άγιοι Ανάργυροι (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Άγιοι Ανάργυροι (Καρδίτσα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιοι Ανάργυροι (Καρδίτσα)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων

  • GRGSA-KAR EDU166.01
  • Αρχείο
  • 1960-2004

Μαθητολόγια, Βιβλία Μητρώου και προόδου μαθητών, Γενικοί έλεγχοι, βιβλίο υλικού, Πρωτόκολλο αλλληλογραφίας, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων, Βιβλίο βιβλιοθήκης

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων (Καρδίτσα)