Άγιος Γεώργιος (Λασίθι)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Γεώργιος (Λασίθι)

Equivalent terms

Άγιος Γεώργιος (Λασίθι)

Σχετικοί όροι

Άγιος Γεώργιος (Λασίθι)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Γεώργιος (Λασίθι)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Αγ. Γεωργίου Λασιθίου Χρ. Φαρσάρη - Δικταίον

  • GR GRGSA-IRA EDU. 140
  • Αρχείο
  • 1958-1964

Μαθητολόγιο, Αντίγραφο Μαθητολογίου, Γενικός Έλεγχος, Αντίγραφο Γενικού Ελέγχου, Ειδικός Έλεγχος, Βοηθητικό Ειδικού Ελέγχου, Βιβλίο Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίον Πράξεων Δ/ντού, Ημερολόγιο, Απουσιολόγιο, Εισερχόμενα-εξερχόμενα, Διοριστήρια Έγγραφα Εκπ/κών, Καταστάσεις βαθμολογίας Διμήνων, Δικαιολογητικά Απολυτηρίων Εξετάσεων, Τίτλοι Εγγραφής - Αιτήσεις Αποδεικτικών

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου Λασιθίου Χρ. Φαρσάρη - Δικταίον