Άγραφα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγραφα

Αντίστοιχοι όροι

Άγραφα

Σχετικοί όροι

Άγραφα

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγραφα

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή εγγράφων οθωμανικών αρχών για την περιοχή των Τρικάλων (Κ8ι)

  • GRGSA-CA- COL027.227
  • Συλλογή
  • 1799-1818

Γράμματα του Αλή πασά Τεπελενλή, του Βελή πασά, Βελή μπέη κ.λπ. απευθυνόμενα προς διάφορες οθωμανικές αρχές σχετικά με την Πόρτα των Αγράφων, προς τον Δερβέναγα Τρικάλων, τον ηγούμενο της Μονής Δουσίκου κ.λπ. καθώς και ένα αντίγραφο επιστολής του Επισκόπου Σταγών.