Άγιος Αντώνιος Φαρσάλων (Λάρισα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Αντώνιος Φαρσάλων (Λάρισα)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιος Αντώνιος Φαρσάλων (Λάρισα)

Σχετικοί όροι

Άγιος Αντώνιος Φαρσάλων (Λάρισα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Αντώνιος Φαρσάλων (Λάρισα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου Φαρσάλων

  • GRGSA_LAR EDU146.01
  • Αρχείο
  • 1959 - 1982

Το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου Φαρσάλων καλύπτει τα έτη 1960 - 1981 και αποτελείται από 6 βιβλία, μαθητολόγια, βιβλία πράξεων διδασκόντων, πρωτόκολλα κ.ά.

Το υλικό του αρχείου είναι ταξινομημένο θεματικά και χρονολογικά.

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου Φαρσάλων