Άγιος Λαυρέντιος (Μαγνησία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Λαυρέντιος (Μαγνησία)

Equivalent terms

Άγιος Λαυρέντιος (Μαγνησία)

Σχετικοί όροι

Άγιος Λαυρέντιος (Μαγνησία)

6 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Λαυρέντιος (Μαγνησία)

6 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λαυρεντίου

  • GR GRGSA-MAG EDU132
  • Αρχείο
  • 1904-1985

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρακτικά, Βιβλία Ακίνητης και Κινητής περιουσίας, Τίτλοι Εγγραφής, Εισερχόμενη Αλληλογραφία, Οικονομική Διαχείριση Χρήσης, Περιουσιακά Στοιχεία Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαυρεντίου