Άγιος Νικόλαος (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Νικόλαος (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιος Νικόλαος (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Άγιος Νικόλαος (Μεσσηνία)

4 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Νικόλαος (Μεσσηνία)

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγ. Νικολάου (πρ. Σελίνιτσας)

  • GR GRGSA-MES EDU063.02
  • Αρχείο
  • 1950-1982

3 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο εμβολίων, 2 ημερήσιοι έλεγχοι, 11 βιβλία διδασκόμενης ύλης, 3 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο πράξεων προσωπικού, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου (πρ. Σελινίτσας)