Άγιος Νικόλαος (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Νικόλαος (Μεσσηνία)

Equivalent terms

Άγιος Νικόλαος (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Άγιος Νικόλαος (Μεσσηνία)

5 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Νικόλαος (Μεσσηνία)

5 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγ. Νικολάου (πρ. Σελίνιτσας)

  • GRGSA-MES EDU063.02
  • Αρχείο
  • 1950-1982

3 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο εμβολίων, 2 ημερήσιοι έλεγχοι, 11 βιβλία διδασκόμενης ύλης, 3 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο πράξεων προσωπικού, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου (πρ. Σελινίτσας)

Αρχείο κοινότητας Αγίου Νικολάου (πρ. Σελίνιτσας)

  • GRGSA-MES MUN034.01
  • Αρχείο
  • 1865-1998

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου (1952 - 1998), βιβλίο αποφάσεων προέδρου (25/1/1971 - 16/3/1986), βιβλίο αποφάσεων προέδρου για το δημοτολόγιο (16/3/1986 - 6/3/1997), ευρετήριο αποφάσεων (1970-1993), μητρώο θηλέων (1865-1955), βιβλίο πληθυσμού δημοτών (χ.χ.). Στο συγκεκριμένο αρχείο ανήκει και ένας φάκελος με φωτοαντίγραφα που αφορούν στην κοινότητα Τραχήλας.

Κοινότητα Αγίου Νικολάου (πρ. Σελίνιτσας)