Άγιος Ακάκιος (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Ακάκιος (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιος Ακάκιος (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Άγιος Ακάκιος (Καρδίτσα)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Ακάκιος (Καρδίτσα)

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ακάκιου

  • GRGSA-KAR EDU114.01
  • Αρχείο
  • 1930 - 2012

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι έλεγχοι και Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ακάκιου (Καρδίτσα)