Άγιος Αθανάσιος (Χανιά)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Αθανάσιος (Χανιά)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιος Αθανάσιος (Χανιά)

Σχετικοί όροι

Άγιος Αθανάσιος (Χανιά)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Αθανάσιος (Χανιά)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου

  • GRGSA-IAK EDU127.01
  • Αρχείο
  • 1910 - 1992

Γενικοί έλεγχοι, πιστοποιητικά σπουδής, μαθητολόγια, βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου