Άγιος Πρόδρομος (Χαλκιδική)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Πρόδρομος (Χαλκιδική)

Equivalent terms

Άγιος Πρόδρομος (Χαλκιδική)

Σχετικοί όροι

Άγιος Πρόδρομος (Χαλκιδική)

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Πρόδρομος (Χαλκιδική)

2 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Γαλάτιστας, Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Προδρόμου, Αστυνομικού Σταθμού Παλαιόχωρας

  • GRGSA-CHA ADM.30.1
  • Αρχείο
  • 1965-2012

Φάκελοι καταγγελλομένων κατά προσωπικού, φάκελοι πινάκων παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας, φάκελοι πινακίδων - επιγραφών, φάκελοι πιστώσεων & δαπανών καυσίμων, φάκελοι πινάκων στατιστικής, φάκελοι Εθνικής Ασφάλειας, φάκελοι υποθέσεων αλλοδαπών, φάκελοι εγκληματικότητας, φάκελοι στατιστικών, φάκελοι σχέσεων με αλλοδαπές αρχές, φάκελοι λαθρομετανάστευσης, φάκελοι ανευρέσεων πτωμάτων αλλοδαπών, φάκελοι πλαστών διαβατηρίων, φάκελοι εγκλημάτων κατά της ζωής - προσωπικής ελευθερίας - ηθών - βιασμών - ληστειών - ιδιοκτησίας, φάκελοι εκγατάλειψης τόπου ατυχήματος, φάκελοι αναζήτησης κατόχων εγκαταλειφθέντων οχημάτων, φάκελοι φρούρησης κρατουμένων, φάκελοι μισθωμάτων οικημάτων υπηρεσιών, φάκελοι εκρηκτικών υλών - όπλων - αδειών.

Αστυνομικό Τμήμα Γαλάτιστας (Χαλκιδική)