Άγιος Νίκων (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Νίκων (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιος Νίκων (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Άγιος Νίκων (Μεσσηνία)

4 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Νίκων (Μεσσηνία)

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο κοινότητας Αγίου Νίκωνα

  • GR GRGSA-MES MUN042.01
  • Αρχείο
  • 1955-1996

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου (10/2/1955 - 24/11/1996), βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1967-1982).

Κοινότητα Αγίου Νίκωνα