Άγιος Νίκων (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Νίκων (Μεσσηνία)

Equivalent terms

Άγιος Νίκων (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Άγιος Νίκων (Μεσσηνία)

4 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Νίκων (Μεσσηνία)

4 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο κοινότητας Αγίου Νίκωνα

  • GRGSA-MES MUN042.01
  • Αρχείο
  • 1955-1996

Πρακτικά κοινοτικού συμβουλίου (10/2/1955 - 24/11/1996), βιβλίο υπόχρεων σε προσωπική εργασία (1967-1982).

Κοινότητα Αγίου Νίκωνα