Άγριλος (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγριλος (Μεσσηνία)

Αντίστοιχοι όροι

Άγριλος (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Άγριλος (Μεσσηνία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγριλος (Μεσσηνία)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγρίλου

  • GR GRGSA-MES EDU188.01
  • Αρχείο
  • 1907-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας (επιτροπής μαθητικών συσσιτίων), τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγρίλου