Άγριλος (Μεσσηνία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγριλος (Μεσσηνία)

Equivalent terms

Άγριλος (Μεσσηνία)

Σχετικοί όροι

Άγριλος (Μεσσηνία)

3 Αρχειακή περιγραφή results for Άγριλος (Μεσσηνία)

3 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγρίλου

  • GRGSA-MES EDU188.01
  • Αρχείο
  • 1907-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας (επιτροπής μαθητικών συσσιτίων), τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγρίλου

Αρχείο κοινότητας Αγρίλου

  • GRGSA-MES MUN016.01
  • Αρχείο
  • 1863-1992

Αρχείο κοινότητας Αγρίλου αποτελούμενο από: 4 βιβλία πρακτικών συνεδριάσεως Κοινοτικού Συμβουλίου, 1 βιβλίο αποφάσεων Προέδρου, 8 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 1 πρωτόκολλο αλληλογραφίας Ληξιαρχείου, 4 ευρετήρια γάμων, γεννήσεων, αποβιώσεων, δημοτών και ομογενών,1 Βιβλίο πληθυσμού, 3 μητρώα αρρένων, θηλέων και κτηνών, 2 βιβλία προσωπικής εργασίας,
3 φάκελοι με διάφορα θέματα.

Κοινότητα Αγρίλου