Άγιος Σώστης (Αρκαδία)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Σώστης (Αρκαδία)

Equivalent terms

Άγιος Σώστης (Αρκαδία)

Σχετικοί όροι

Άγιος Σώστης (Αρκαδία)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Σώστης (Αρκαδία)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημoτικών Σχολείων Τεγέας (Μαυρικίου, Μανθυρέας, Κερασίτσας, Στρίγκου, Τζίβα, Γαρέας, Αλέας, Επισκοπής, Κανδάλου, Καμαρίου, Βουνού, Δεμιρίου, Αγίου Σώστη, Ψηλής Βρύσης, Λιθοβουνίων)

  • GRGSA-ARK EDU25.1, 25.2
  • Αρχείο
  • 1901-1993

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής πράξεων, βιβλιοθήκης, περιουσίας, εσόδων - εξόδων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό Σχολείο Μαυρικίου (Αρκαδία)