Άγιος Μύρων (Ηράκλειο)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Μύρων (Ηράκλειο)

Equivalent terms

Άγιος Μύρων (Ηράκλειο)

Σχετικοί όροι

Άγιος Μύρων (Ηράκλειο)

9 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Μύρων (Ηράκλειο)

9 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Ιδιωτικού Γυμνασίου Αγ. Μύρωνα

  • GR GRGSA-IRA EDU. 53
  • Αρχείο
  • 1965-1979

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Ειδικός Έλεγχος, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλίο Eισαγωγικών Eξετάσεων, Bιβλίο Πρακτικών Εισαγωγικών Eξετάσεων, Αντίγραφα Γενικού Ελέγχου, Εισερχόμενα – Παράρτημα Αγ. Μύρωνα, Διεύθυνση, Διδακτικό Προσωπικό, Άδεια Iδρύσεως και Λειτουργίας, Hμερολόγιο – Eκθέσεις Λειτουργίας, Mαθητές

Ιδιωτικό Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα