Άγκιστρο (Σέρρες)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγκιστρο (Σέρρες)

Αντίστοιχοι όροι

Άγκιστρο (Σέρρες)

Σχετικοί όροι

Άγκιστρο (Σέρρες)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγκιστρο (Σέρρες)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή φωτογραφιών περιφέρειας Σερρών

  • GR GRGSA-SER AUV004.07
  • Συλλογή
  • 1918 - 1960

Φωτογραφίες από επιθεώρηση καπνών και από εργοστάσιο ηλεκτροφωτισμού στη Νιγρίτα, από την Ανθή Σερρών (1922), από τις πηγές Αγκίστρου (1918), καρτ ποστάλ Μοναστηριού Εικοσοιφοίνισσας.