Αγναντερό (Καρδίτσα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αγναντερό (Καρδίτσα)

Αντίστοιχοι όροι

Αγναντερό (Καρδίτσα)

Σχετικοί όροι

Αγναντερό (Καρδίτσα)

4 Αρχειακή περιγραφή results for Αγναντερό (Καρδίτσα)

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Α' Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού

  • GRGSA-KAR EDU234.01
  • Αρχείο
  • 1964 - 1977

Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Μαθητολόγιο, Βιβλίο αδειών

Α΄Δημοτικό Σχολείο Αγναντερού (Καρδίτσα)