Άγιος Κωνσταντίνος (Φθιώτιδα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Κωνσταντίνος (Φθιώτιδα)

Equivalent terms

Άγιος Κωνσταντίνος (Φθιώτιδα)

Σχετικοί όροι

Άγιος Κωνσταντίνος (Φθιώτιδα)

10 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Κωνσταντίνος (Φθιώτιδα)

10 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο B' Λιμενικού Τμήματος Αγίου Κωνσταντίνου Λιμεναρχείου Στυλίδας

 • GR GRGSA-FTH ADM027.09
 • Αρχείο
 • 2004-2014

Υποβολή πρακτικού σύσκεψης, ΦΕΣΑΣ, ημερολόγια αλιείας, ημερήσιο στατιστικό δελτίο κίνησης επιβατών, κατάσταση επιβατικής κίνησης, στελέχωση ελληνικών πλοίων-σύνθεση πληρώματος, έκτακτες επιθεωρήσεις στα υπό ελληνικής σημαίας πλοία-Φάκελος πιστοποιητικών, στατιστικά στοιχεία επιβατών, προστασία διαχείρισης θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος, ατομικός φάκελος Αρχ/στη Λ.Σ. Παληού Ιωάννα.

Λιμεναρχείο Στυλίδας, Β' Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχείο Λιμεναρχείου Στυλίδας - Β' Λιμενικού Τμήματος Αγίου Κωνσταντίνου

 • GR GRGSA-FTH ADM027.08
 • Αρχείο
 • 1993-2008

Καταμέτρηση επαγγελματικών Α/Κ σκαφών, εξώδική διαμαρτυρία πρόσκληση & δήλωση "ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ", στατιστικά στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων, αλληλογραφία με συλλόγους αλιέων, έλεγχος στοιχείων ερυθρού τόνου, καταγγελία για αγκυροβολία σκάφους, παροχή στατιστικών στοιχείων, χορήγηση στατιστικών στοιχείων, χορήγηση στατιστικών στοιχείων (υπηρεσίες, φορείς, ιδιώτες), υποβολή στατιστικών στοιχείων θαλάσσιων συγκοινωνιών δικαιολογητικό, αποστολή δελτίου απογραφής πλοίου & πληρώματος, εφοδιασμός Ε/Γ-Ο/Γ ΚΛΗΒΕΛΑΝΤ πορθμειακής γραμμής Αγ.Κων/νου-Αγ.Γεωργίου με Randar (αλληλογραφία), παροχή στοιχείων, ναυτιλιακές πληροφορίες, υδρογραφία εκτέλση εργασιών, αλληλογραφία-εγκατάσταση πλωτής εξέδρας στη θέση ΝΙΧΩΡΙ.

Λιμεναρχείο Στυλίδας, Β' Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχείο Λιμεναρχείου Στυλίδας - Β' Λιμενικό Τμήμα Αγ. Κωνσταντίνου

 • GR GRGSA-FTH ADM027.10
 • Αρχείο
 • 2008-2011

Υποβολή στατιστικών στοιχείων, Λειτουργικές παρεμβάσεις λιμένα, Υποβολή στατιστικών στοιχείων θαλάσσιων συγκοινωνιών.

Λιμεναρχείο Στυλίδας, Β' Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγίου Κωνσταντίνου

 • GR GRGSA-FTH ADM027.02
 • Αρχείο
 • 1997, 1999

Χορήγηση αδειών οστρακαλιείας, αιτήσεις για έκδοση ατομικών ερασιτεχνικών αδειών.

Λιμεναρχείο Στυλίδας, Β' Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγίου Κωνσταντίνου

 • GR GRGSA-FTH ADM027.01
 • Αρχείο
 • 1990-1998

Αιτήσεις για έκδοση ατομικών ερασιτεχνικών αδειών αλιείας, ανανέωση άδειας αλιείας άλλων λιμενικών αρχών.

Λιμεναρχείο Στυλίδας, Β' Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγίου Κωνσταντίνου

 • GR GRGSA-FTH ADM027.06
 • Αρχείο
 • 2000-2008

Ειδικά πρακτικά απαγόρευσης απόπλου, άδειες μεταφοράς σωρού με πλοίο, καλυμβητικός διάπλους Μαλιακού, αλληλογραφία με πολίτες, ναυτιλιακές πληροφορίες, ανεύρεση ιχθυοκλωβού, αστυνόμευση θαλάσσιας περιοχής, σήματα αποκατάστασης βλάβης ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑDΙΟ, καθορισμός-έλεγχος-αναζήτηση ύποπτων πλοίων-σκαφών.

Λιμεναρχείο Στυλίδας, Β' Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγίου Κωνσταντίνου

 • GR GRGSA-FTH ADM027.07
 • Αρχείο
 • 2000-2009

Κολυμβητικός διάπλους Μαλιακού, σήματα έρευνας και διάσωσης, σήματα για παρασυρόμενα αντικείμενα στη θάλασσα.

Λιμεναρχείο Στυλίδας, Β' Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Αγίου Κωνσταντίνου

 • GR GRGSA-FTH ADM027.05
 • Αρχείο
 • 2004-2009

Ένταξη αθλητών-προπονητών-διαιτητών Λ.Σ., Κολυμβητικός Διάπλους Μαλιακού, Τοπικά σχέδια έκτακτης ανάγκης Λιμενικών Αρχών, Υποβολή στατιστικών στοιχείων θαλασσίων συγκοινωνιών

Λιμεναρχείο Στυλίδας, Β' Λιμενικό Τμήμα Αγίου Κωνσταντίνου