Άγιος Αδριανός (Αργολίδα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Αδριανός (Αργολίδα)

Αντίστοιχοι όροι

Άγιος Αδριανός (Αργολίδα)

Σχετικοί όροι

Άγιος Αδριανός (Αργολίδα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Αδριανός (Αργολίδα)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αδριανού

  • GRGSA-ARG ΕΚΠ.076.001
  • Αρχείο
  • 1914 - 1997

Βιβλία μαθητολόγιου, γενικού ελέγχου, πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλου αλληλογραφίας κ.λπ., φάκελοι αλληλογραφίας, συσσιτίων, οικονομικού περιεχόμενου κ.λπ.

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αδριανού