Άγιος Αδριανός (Αργολίδα)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Άγιος Αδριανός (Αργολίδα)

Equivalent terms

Άγιος Αδριανός (Αργολίδα)

Σχετικοί όροι

Άγιος Αδριανός (Αργολίδα)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Άγιος Αδριανός (Αργολίδα)

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αδριανού

  • GR GRGSA-ARG ΕΚΠ.076.001
  • Αρχείο
  • 1914 - 1997

Βιβλία μαθητολόγιου, γενικού ελέγχου, πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλου αλληλογραφίας κ.λπ., φάκελοι αλληλογραφίας, συσσιτίων, οικονομικού περιεχόμενου κ.λπ.

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αδριανού